Balansert privatisering

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon
  • Regjeringens forslag til delprivatisering av Telenor er ganske forsiktig og godt balansert. Regjeringen Stoltenberg foreslår for Stortinget at staten skal beholde kontrollen i det delprivatiserte selskap med en eierandel som ikke skal være mindre enn 51 prosent. Begrunnelsen er at både eierskapet og virksomheten i Telenor fortsatt skal være nasjonalt forankret. Da proposisjonen ble framlagt, ville eller kunne ikke samferdselsministeren gi et anslag for hvor mye dette vil redusere selskapets verdi.
  • Tilgang på penger er ikke den norske statens problem for tida. Den omplassering av nasjonalformuen som delprivatiseringen av Telenor innebærer, vil derfor havne på konto i Norges Bank. Disse pengene er i samme kategori som oljepengene staten setter i fond. En grunn er at de ikke kan brukes innenlands uten å risikere prisstigning og renteøkning som undergraver disse verdiene. En annen grunn er at nasjonalformuen ikke skal ranes fra kommende generasjoner. Den svenske regjeringen er i en helt annen situasjon, og har brukt 100 milliarder av sin pågående privatisering av Telia på årets budsjett.
  • Vi håper at det er flertall på Stortinget for å beholde statlig flertall på eiersiden av Telenor. Norge har en lang og god tradisjon for at staten sikrer nasjonsbyggingen ved å ta kontrollen over den sentrale infrastrukturen i landet. De mest privatiseringskåte på Stortinget kan ha godt av å lese seg opp på tenkningen til nasjonsbyggerne Stang og Schweigaard fra den gang Norge var et fattig land. Markedet som er under utvikling for selskaper innen informasjons- og kommunikasjonsteknologien, er svært turbulent og umodent. Det alene tilsier at staten blir sittende med solid kontroll i det eneste lokomotivet Norge foreløpig har innenfor denne sektoren. Vi er sikre på at denne kontrollen er mer verd for landet enn noen ekstra milliarder på bok. Innenfor den globaliserte IKT-økonomien er Telenor en lillebror, som uten statlig kontroll risikerer å bli slukt og flagget ut.