Bandidos-sjef blir ikke løslatt i dag

Lars Harnes' håp om sommer i frihet skutt ned av lagmannsretten.

FARLIG ELLER KLAR FOR FRIHET?: Rettsinstansene, psykiaterne og fengselsvesenet blir ikke enige om hvor farlig Lars Harnes er per i dag. Her hilser Bandidos-lederen på daværende statsminister Kjell Magne Bondevik under et Stopp Volden-arrangement i 1999. Arkivfoto: SCANPIX
FARLIG ELLER KLAR FOR FRIHET?: Rettsinstansene, psykiaterne og fengselsvesenet blir ikke enige om hvor farlig Lars Harnes er per i dag. Her hilser Bandidos-lederen på daværende statsminister Kjell Magne Bondevik under et Stopp Volden-arrangement i 1999. Arkivfoto: SCANPIXVis mer
Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(Dagbladet): I går skrev Dagbladet at Asker og Bærum tingrett denne uka trosset advarslene fra Ila fengsel og forvaringsanstalt og besluttet at den rans- og voldsdømte Bandidos-lederen Lars Harnes (44) skulle løslates etter åtte år i forvaring. Politiet fikk heller ikke medhold i Oslo tingrett til å holde Harnes varetektsfengslet fram til en ankesak om løslatelsen.

Men i dag, da Harnes håpet å endelig kunne spasere ubevoktet ut av Ila fengsel, har Borgarting lagmannsrett satt ned foten. Nå er 44-åringen besluttet varetektsfengslet i fire uker, og blir etter alt å dømme sittende bak murene til ankesaken skal opp i september.

- Han hadde selvsagt håpet å komme ut nå. Men han var forberedt på at akkurat dette kunne gå begge veier. Dette rokker ikke ved selve frifinnelsesdommen knyttet til forlenget forvaring, og vårt hovedfokus er nå å forberede oss på ankesaken og få ham frifunnet også der, sier Harnes' forsvarer, advokat Øystein Storrvik, til Dagbladet.

Frykter mer vold Lagmannsretten mener det er fare for at Harnes vil begå «nye svært alvorlige forbrytelser» om han nå slippes fri.

I dagens kjennelse går Borgarting også langt i å sette spørsmålstegn ved at Asker og Bærum tingrett kom fram til løslatelse mindre enn et år etter at lagmannsretten i fjor sommer sa klart nei til prøveløslatese.

Etter å ha vurdert sannsynligheten for at forvaringen i høst vil ende med å bli forlenget, mener Borgarting at Harnes bør holdes fengslet fram til ankesaken. Lagmannsretten er også enig med tingretten i at det ikke er godt nok klarlagt hva som er Harnes' posisjon i det kriminelle mc-miljøet per i dag.

«Det vises i denne forbindelse til psykiater Rosenquists uttalelse og til uttalelsen fra Ila fengsel. Det vises også til Borgarting lagmannsretts dom hvor retten så sent som 23. august 2012 fant at Harnes ikke burde løslates på prøve. Lagmannsretten har i denne forbindelse også merket seg uttalelsen i Asker og Bærum tingretts dom 1. juli 2013  hvor tingretten gir uttrykk for at Harnes´ forhold til Bandidos burde vært bedre belyst»

Harnes forsvarer, Øystein Storrvik, argumenterte i sitt støtteskriv med at det ikke har vært registrert anmerkninger knyttet til permisjonene Harnes har hatt det siste halve året. 44-åringen har hver åttende uke fått dra hjem til familien.

«[Dette] gir etter lagmannsrettens syn ikke tilstrekkelig grunn til å komme til et annet resultat når det gjelder gjentakelsesfaren», skriver lagmannsretten.

Fikk støtte fra sakkyndige Harnes var på starten av 1990-tallet med på å stifte Bandidos i Norge, ble seinere leder i mc-klubben og har ikke hatt en vanlig fast jobb de siste 25 åra. Han er straffedømt totalt elleve ganger, blant annet for ran, grov vold og tyverier.

I 2004 ble Harnes tatt på fersken for det brutale Aker Brygge-ranet der han overfalt vektere og truet dem med  pistol. Det skjedde mens han var ute på prøve fra soningen etter den såkalte Linderud-saken i 2002, en dom for frihetsberøvelser, grov mishandling og voldtektsforsøk. Etter ranet i prøvetida ble straffen tidsubestemt - åtte års forvaring.

Løslatelsesdommen i Asker og Bærum tingrett på mandag, etter nøyaktig åtte år, kom etter uttalelser fra rettspsykiatere om at risikoen for at Harnes skal utøve mer vold har blitt betydelig redusert de siste åra.

«[Han] gir tydelig og troverdig uttrykk overfor de sakkyndige av anger og fortvilelse over hva han har vært med på i forbindelse med kriminelle handlinger han er dømt for», skriver psykiaterne John Erik Berg og Bjørn Ove Gunby i sin erklæring.

De sakkyndige slår fast at 44-åringen ennå har en «blandet personlighetsforstyrrelse», men at den ikke er et like stort adferdsproblem som før. Oslo statsadvokatembeter mener på sin side at psykiaterne er for ukritiske til det Harnes selv forteller.

Knyttes til fengselsvold Ila fengsel er langt fra enige med rettspsykaiterne i at Harnes er klar for et liv i frihet, og antyder blant annet at andre innsatte har utøvd vold og trusler på oppdrag fra Bandidos-profilen bak murene.

I en vurdering fra november i fjor slår fengselet fast at «Harnes viser ingen evne eller vilje til å samarbeide med anstalten», og at andre innsatte er redde for Harnes etter han ble flyttet til hovedbygget i Ila og dannet en gruppering der. I rettssaken i forrige uke forklarte en fengselsinspektør at Harnes sender brev undertegnet med «Bandidos-Lars» samt et «SS»-nazisymbol, og at 44-åringen har mottatt brev der det framgår at det samles inn penger til ham på Bandidos-fester.

- Harnes har uttalt at han holder på å konvertere til katolisismen, men fengselet har ikke registrert at denne religiøse utviklingen har påvirket hans adferd eller holdninger positivt, heter det i erklæringen fra Ila.

Uklare Bandidos-bånd Asker og Bærum tingrett var enig i at Harnes har påvirket fengselsmiljøet negativt og at det er grunn til å frykte at han skal begå like alvorlige forbrytelser i framtida, men mente det ikke er tilstrekkelig bevist at det er en «kvalifisert og reell fare» for dette.

Dommerne mente heller ikke det er bevist at 44-åringen har hatt kontakt med Bandidos de siste månedene eller at han får penger derfra, og slår fast at det taler til Harnes' fordel at han har bolig og familie på utsiden - og at han vil bli katolikk og studere.

Anken etter løslatelsesdommen blir trolig behandlet i september.