Bank og finans

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon
  • Hva er den ideelle struktur på finansnæringen i Norge? Et slikt spørsmål kan naturligvis ikke besvares en gang for alle og slett ikke med stor grad av sikkerhet, for det vil variere med de interesser som skal ivaretas. Dessuten må resonnementer rundt dette spørsmålet også ta preg av at finansnæringen er blitt det fremste symbol på samtidas internasjonale karakter. Penger flyttes verden rundt på brøkdeler av sekunder.
  • Det er derfor ikke rart om politikerne er i villrede når de stilles overfor ønsker om sammenslutninger og restruktureringer. Politikernes standpunkter og beslutninger i slike spørsmål går ut på dato nesten over natta. Samtidig er finansnæringen et viktig virkemiddel i samfunnsutviklingen, og har derfor også politisk interesse av første orden.
  • Det store dilemma er å finne balansen mellom størrelse og konkurranse i markedet. Næringen må være tilpasset kundenes behov. Og da er det ikke tilstrekkelig å si at det viktigste er nasjonal kontroll. Den nasjonale kontrollen må søke begrunnelse i det næringsliv som skal bruke bankene, men også ta hensyn til vanlige kunder. Hvilke behov løses ved at en storbank og et forsikringsselskap går sammen? Hvilke behov løses ved at Kreditkassen kjøpes av Merita-Nordbanken eller Handelsbanken?
  • I dette resonnementet vil vanlige norske forbrukere ha andre interesser enn en stor bedrift. Men også blant bedrifter vil det finnes ulike behov. Noen vil se det som ønskelig at lånesøknaden behandles ved et norsk hovedkontor og av saksbehandlere som kan verne om deg i det hjemlige. Andre vil se det ønskelig at hovedbankforbindelsen har et internasjonalt system til disposisjon, med kvalifiserte analytikere på høyt plan.
  • For de aller fleste norske virksomheter er formodentlig Kreditkassen og DnB store nok. Men for den som skal drive internasjonalt, vil neppe de to bankene noen gang komme opp på et tilfredsstillende nivå. Derfor er det antakelig riktig å få en internasjonalt orientert bank inn i Norge og med norsk deleie, slik Kreditkassen vil bli med de kjøpere som nå har meldt seg.