Banknæring i forvandling

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon
  • Det var ingen enkel sak våre politikere fikk kastet over seg med MeritaNordbankens bud på Kreditkassen. Her er det mange viktige spørsmål som må tenkes grundig gjennom før en avgjørelse tas. De fleste partiene ser ut til å ha bevilget seg en tenkepause. Det er det eneste fornuftige standpunktet så tidlig i løpet.
  • Det er det nasjonale eierskapet i de store forretningsbankene som nå er satt på dagsordenen. Nå er det ikke lenge siden Stortingets flertall vedtok retningslinjer både for statens eierskap og finansnæringen. Men nok en gang ser vi at virkeligheten kan overkjøre politikerne. Når Kreditkassen nå for tredje gang på kort tid er i spill, må det gjøre inntrykk også på flertallet i Stortinget. Her nytter det ikke bare å slå fast at ingen ting skal skje. Det er åpenbart at bankens ledelse og de ansatte ikke er tilfreds med dagens situasjon og de rammene den gir for utviklingsmuligheter. Et slikt skjønn kan Stortinget vanskelig overprøve bare ved å sette foten ned.
  • Statens eierskap i storbankene kom som følge av bankkrisen. Da hadde Arbeiderpartiet for lengst gitt opp sin nasjonaliseringslinje fra 70-åra. Men de siste åra har et flertall på Stortinget bygd opp et forsvar for det statlige eierskapet. Noen bruker EØS-avtalen som påskudd, men det kan flertallet vanskelig gjøre. Derfor er det vanskelig å skjønne hva staten skal bruke sitt eierskap til. Hittil har det bestått i å ta ut grådige aksjeutbytter. Styringen av bankene kan de jo ikke legge seg opp i.
  • Finansnæringen er i rivende utvikling, og det er lett å bli stående på sidelinja. En nordisk storbank kan være et attraktivt alternativ. For de norske kundene bør det være en fordel, fordi det betyr større konkurranse. En ren norsk løsning med fusjon av DnB og Kassa er i så måte lite ønskelig. Selvsagt er det også betenkelige sider ved de foreliggende planene. Også de må bli belyst i tida framover. Men det går ikke an å møte den utfordringen vi nå står overfor med å tviholde på dagens bankstruktur. Da kan vi bli skikkelig akterutseilt.