KJEMPER FOR Å FÅ BLI: Augustin Karege og kona Antontiathe Uwineza sammen med barna Christa Rwamjizi Teta (eldste datter), Daniella Rwamjiz  Ineza (yngste datter) og minstebarnet sønnen Khoen. Familien risikerer og bli splittet og sendt ut av Norge.  Foto: Jacques Hvistendahl
KJEMPER FOR Å FÅ BLI: Augustin Karege og kona Antontiathe Uwineza sammen med barna Christa Rwamjizi Teta (eldste datter), Daniella Rwamjiz Ineza (yngste datter) og minstebarnet sønnen Khoen. Familien risikerer og bli splittet og sendt ut av Norge. Foto: Jacques HvistendahlVis mer

Bare Daniella (2) i familien på fem får bli i Norge: Ny dom sender pappa ut av landet

Domstol nekter å vurdere hvorvidt hensynet til barnas beste er viktigere enn å begrense innvandringen.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(Dagbladet): Til tross for at hensynet til barnas beste tilsier at de får bli i Norge sammen med mamma og pappa, nekter Oslo tingrett i en fersk dom å vurdere om myndighetene har handlet riktig når de har latt «innvandringsregulerende hensyn» veie tyngre.

- De er veldig lei seg, og skjønner ikke hvordan norske myndigheter tenker. Dersom det var mulig for dem, ville de jo ha reist til Rwanda, som jo på sitt beste er et fantastisk land, sier advokat Victoria Holmen.

Oslo tingrett opprettholder Utlendingsnemndas (UNE) vedtak om at Augustin Karege nektes asyl og opphold i Norge.

Dagbladet møtte 37-åringen og familien hans for første gang i mars 2014. Da hadde UNE nettopp bestemt at Karege skulle returneres til Rwanda. Moren skulle sendes tilbake til Kongo med eldstedatteren Teta Christa (4). Yngstedatteren Daniella (2), derimot, er den eneste i familien som har fått oppholdstillatelse (krever innlogging).

- Det gir ikke mening at vi skal sendes ut. Hvorfor Daniella skal måtte bli igjen alene, mens vi andre må reise? Skal hun rives vekk fra familien sin? spør pappa Karege.

Fortsatt er familien i hovedstaden. I fjor sommer fikk paret en sønn, lille Khoen på 10 måneder.

Dagbladet har ikke klart å bringe på det rene hva som skal skje med Daniella (2) hvis dommen fra tingretten blir rettskraftig. Samtidig er advokat Holmen overbevist om at denne saken ikke ender med at familien blir sendt ut av landet.

- Gyldig vedtak Av dommen går det fram at UNE mener trebarnsfar Augustin Kareges asylhistorie har «relativt lav troverdighet». De kjøper ikke at den tidligere soldaten står på ei likvideringsliste i hjemlandet Rwanda, og er i tvil om hvorvidt han er blitt torturert for sin opposisjon mot myndighetene.

REAGERER: Advokat Victoria Holmen ved Matrix-advokater mener tingretten har gjort feil. Foto: Privat
REAGERER: Advokat Victoria Holmen ved Matrix-advokater mener tingretten har gjort feil. Foto: Privat Vis mer

UNE mener det ikke foreligger noen større forfølgelsesfare ved retur til Rwanda.

Oslo tingrett slår fast at UNEs beslutning om å opprettholde vedtaket som nekter Karege asyl og opphold i Norge er gyldig.

Retten viser til at det i UNE-vedtaket blir trukket fram at hensynet til barnas beste tilsier at familien bor samlet i Norge, og at dette utgjør et sterkt menneskelig hensyn.

Men UNE mener at flere mothensyn, deriblant innvandringsregulerende hensyn, må veie tyngre.

- Tingretten finner at de vurderte mothensyn er relevante og har vekt. Skjønnet synes tilstrekkelig bredt og saklig, og resultatet fremstår ikke som åpenbart urimelig, heter det i den ferske dommen.

- Uriktig juss Deretter gjør tingretten det helt klart at det ikke er domstolens oppgave å vurdere om UNE har gjort en riktig avveining mellom hensynet til barnas beste og mothensynene.

Dette får Kareges advokat til å reagere:

- Dette er uriktig juss. I forbindelse med 200-årsjubileet for Grunnloven i fjor ble beskyttelsen av barns interesser grunnlovsfestet. Etter dette har domstolenes prøvingsrett og -plikt i disse sakene blitt vesentlig utvidet i forhold til tidligere. Det er domstolenes oppgave å anvende grunnlovsbestemmelsene, enklere sagt er det domstolen selv som skal ta stilling til hva som er barnets beste og hvorvidt det foreligger mothensyn som er så sterke at de må gå foran barnas beste. Denne øvelsen kan ikke lenger overlates til forvaltningen alene, sier Holmen som ikke legger skjul på at dommen vil bli anket til lagmannsretten.
 
Advokaten mener at dette grunnlovsspørsmålet fort kan havne på Høyesteretts bord.

VANSKELIG SITUASJON: Karege er fortvilet, og livredd for at familien skal bli splittet. UDI vil sende moren til Kinshasa i Kongo sammen med eldstedatteren Christa Teta, og faren til Rwanda. Danielle kan bli værende i Norge. Foto: Øisten N. Monsen
VANSKELIG SITUASJON: Karege er fortvilet, og livredd for at familien skal bli splittet. UDI vil sende moren til Kinshasa i Kongo sammen med eldstedatteren Christa Teta, og faren til Rwanda. Danielle kan bli værende i Norge. Foto: Øisten N. Monsen Vis mer

Holmen trekker videre fram at hensynet til barnas beste i denne saken helt åpenbart burde ha vunnet fram.

- I de tilfellene barnas beste ikke triumferer, er det som regel snakk om at foreldrene har brutt for eksempel straffeloven eller utlendingsloven - som gjør det mer legitimt å tillegge «mothensynene» større vekt. Det foreligger verken brudd på utlendingslov eller straffelov i denne saken, sier Victoria Holmen.

- Livredd Det har ikke lyktes Dagbladet å få en kommentar fra Augustin Karege selv.

- Vi er ikke kriminelle, men likevel er jeg livredd for at politiet skal banke på døra midt på natta og ta oss med ut av landet, uttalte han til Dagbladet i januar i år.

- Vi har nylig mottatt dommen, og ser at tingretten har kommet til samme konklusjon som UNE i denne saken. Vi er tilbakeholdne med å kommentere dommen utover dette, i og med at avgjørelsen ikke er rettskraftig, sier fungerende seksjonssjef i UNE, Jane E. Christensen.