Bare Dørum fikk tele-svar

Styreleder Arnfinn Hofstad i Telenor ga i ettermiddag offentligheten få eller ingen svar om fremdriften i forhandlingene mellom eierne i Telenor og Telia om eventuell sammenslåing av de to teleselskapene. Den eneste som har fått svar på spørsmål er samferdselsminister Odd Einar Dørum.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Dermed bare Dørum om hovedkvarteret til det nye gigant-selskapet skal ligge i Stockholm eller Oslo. Det er heller ikke klart hvem som blir toppsjef. Det har likevel vært strke indikasjoner på at Stockholm blir hovedsetet, og at sjefen blir Telenors konserndirektør Tormod Hermansen - av mange kalt «Norges mektigste mann». Nå blir han kanskje like mektig på den andre siden av Kjølen.

  Styreleder Arnfinn Hofstad sier at hele runden om en eventuell sammenslåing kan være avklart i løper av Stortingets vårsesjon.

  - Det gagner ikke selskapene å holde på lenge. Prosedyrene må gjøres så fort som mulig. Om det går, bør saken legges fram for Stortinget i vårsesjonen, sier han.

Uttalelse

- Det har vært ført forhandlinger på eierplan mellom den norske samferdselsministeren og næringsminister Anders Sundstrøm i Sverige i to-tre uker. Formålet har vært å finne en felles erklæring og plattform for videre forhandlinger mellom selskapene. Forhandlingene mellom eierne er i øyeblikket ennå ikke avsluttet, sa styreleder Hofstad.

  Samferdselsminister Dørum hadde bedt om Telenor-styrets syn på en rekke spørsmål og problemstillinger, blant annet når det gjelder lokalisering, toppstillinger, og rotasjon for styreformannen i et eventuelt nytt selskap.

  - Vi har i dag avgitt en uttalelse til statsråden om dette, sier Hofstad, og henviser alle spørsmål om dette til statsråden.

Likeverdighet

Hoftad understreket at kontakten mellom Telenor og Telia har som forutsetning likeverdighet mellom de to partene. Denne likeverdighet gjelder representasjon, stemmerett og tilsvarende mellom de to land i viktige funksjoner. Styrelederen gjorde det klart at han ikke ser det som noen forutsetning at det skjer en eiermessig likeverdighet i starten ved et eventuelt nytt selskap.

  Telenor-styrelederen presiserte også at det blir tale om sammenslåing - ikke fusjon - dersom Telia og Telenor går sammen.

  - Fusjon er ikke mulig mellom et norsk og svensk selskap, sa han.

  Uttalelsen kan øke spekulasjonene om at en mulig løsning er at Telia og Telenor slår sammen noen tunge deler av sin virksomhet, mens andre forretningsområder forblir i de to selskapene som arbeider videre i redusert form på hver sin side av kjølen.

(NTB)

FÅ SVAR: Styreleder Arnfinn Hofstad og visekonsernsjef Torstein Moland (bak) i Telenor hadde ingen svar å gi andre enn samferdselsminister Dørum i dag.