Bare en av ti drar på langtur i påsken

Bare 10 prosent av befolkningen reiser på påskeferie med minst fire overnattinger. 13 prosent drar på kortere overnattingsturer, mens 77 prosent ikke reiser på overnattingstur i det hele tatt. Dette viser Statistisk sentralbyrås ferieunderskelse.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Mens hver tredje av oss reiste på påskeferie på midten av 1970-tallet, er andelen nå kraftig redusert. Det er også en nedgang siden 1994, da 13 prosent oppga at de dro på påskeferie med mer enn fire overnattinger.

De som fortsatt reiser på påskeferie, drar stort sett innenlands og ofte til det indre østlandsområdet. De bor på hytte, og kjører bil til og fra, helst sammen med familien. Den typiske påsketuristen er mellom 25 og 44 år, disponerer hytte og er bosatt i Oslo/Akershus eller i andre større byer og tettsteder. Dessuten har påsketuristen høyere utdanning og høy husholdningsinntekt.

I husholdninger med inntekt over 500.000 kroner var 18 prosent på påskeferie med minst fire overnattinger i 1997, mens andelen var på 7 prosent i husholdninger med inntekt mellom 100.000 og 199.000 kroner.

I Oslo og Akershus var 15 prosent av befolkningen på påskeferie. I Nord-Norge var andelen 7 prosent. Ferieomfanget varierer også sterkt med utdanningsnivået. Påsken 1997 var bare 5 prosent av befolkningen med utdanning på ungdomsskolenivå på ferie. Derimot var 16 prosent av personene med høyere utdanning på påskeferie samme år.

Ferieundersøkelsen viser ellers at stadig flere reiser til utlandet i feriene. Samtidig blir det færre som ferierer i Norge.

(NTB)