Bare forlik er godt nok

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon
  • Det er en dårlig plan og et elendig politisk håndverk dersom regjeringen forsøker å baute oljereformen gjennom Stortinget med vekslende flertall for salg av SDØE-andeler og delprivatisering av Statoil. Vi hører at komitéformann Tore Nordtun og parlamentarisk leder Hill-Marta Solberg sier at de må tenke seg om fordi hver prosent av SDØE utgjør 10 milliarder kroner, men vi velger å tro at de snakker for galleriet og fortsetter forhandlingene.
  • Det har vært harde tak også tidligere i norske oljepolitikk der særlig Senterpartiet har spilt en konstruktiv nøkkelrolle i dragkampen mellom Arbeiderpartiet og Høyre. Det forkludrer bildet denne gangen at Senterpartiet ikke følger rådene fra sin tidligere oljeminister Marit Arnstad. Partiet har i stedet abdisert i energipolitikken og overraskende overlatt også denne sentrale posisjonen til Kristelig Folkeparti.
  • En hovedsvakhet ved Willoch-regjeringens oljekompromiss fra 1984 er at de norske oljeselskapene ble mindre aktører enn de kunne ha vært, mens det største «selskapet» ble det passive SDØE. Utviklingen i bransjen gjør det nødvendig å rette på noe av dette. Både Statoil og Hydro skal gjøres større gjennom salg av SDØE-andeler. Men regjeringens forslag gir egentlig litt for lite til begge selskaper. Vi er enige med Høyre som forhandler for at Norsk Hydro bør få mulighet til å kjøpe noe mer enn regjeringen legger opp til, uten at Statoils muligheter blir svekket.
  • Det er med stigende forbauselse vi observerer at enkelte politikere nå argumenterer fundamentalistisk som om utsalg av 20 prosent SDØE-andeler er et hellig og urokkelig tall. Det er selvsagt det rene tøv og bidrar bare til å styrke argumentet om at staten er en uberegnelig og lite konstruktiv eier. Den norske oljevirksomheten har siden starten vært basert på brede politiske forlik. Det har gitt en nødvendig styrke når ulykker, tragedier og tilbakeslag har rammet den, og når oljepriser og dollarkurs har bidratt til suksessen. Robustheten som bare et bredt forlik kan gi, er nødvendig også i framtidas oljevirksomhet.