<strong>VET AT NORSKE KOMMUNER ER IMOT:</strong>Vil innføre reservasjonsadgang for antiabort-leger likevel. Foto: Christian Roth Christensen / Dagbladet.
VET AT NORSKE KOMMUNER ER IMOT:Vil innføre reservasjonsadgang for antiabort-leger likevel. Foto: Christian Roth Christensen / Dagbladet. Vis mer

Bare sju kommuner sier JA til reservasjonsrett

137 av 159 kommuner sier nei. Men det spiller ingen rolle for helseministeren.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon
Publisert
Sist oppdatert

(Dagbladet): Kommune-Norge sier et rungende nei til reservasjonsmulighet for fastleger. Det viser en opptelling Dagbladet har gjort, én uke før høringsfristen går ut. 159 av landets 428 kommuner har så langt sendt inn høringssvar.

Av disse er det bare sju kommuner som sier klart ja til at fastleger skal få lov til å reservere seg mot å henvise kvinner til abort. Det er: Audnedal, Balsfjord, Forsand, Giske, Lyngdal, Randaberg og Samnanger.

137 kommuner, 86 prosent, er imot.

Se alle her.

Samtidig sier majoriteten av kommunene at de mener avgjørelsen må tas nasjonalt og ikke lokalt. 15 kommuner sier ikke klart ja eller nei i spørsmålet om reservasjon, men ber bare om at regjeringen lager nasjonale regler.

Nei-kommunene mener at en reservasjonsordning vil gi et dårligere og mer byråkratisk offentlig helsetilbud. De er redde for at gravide kvinner kan komme i en vanskelig situasjon, særlig på små steder, og mener at pasientenes rettigheter skal gå foran legens personlige syn. De frykter for rekrutteringen til legestillinger i distriktene og en smitteeffekt over til andre yrkesgrupper.

Bekymringene formidles i sterke ordelag. Dette sier noen av kommunene:

BALLANGEN: «Ballangen kommunestyre er av den oppfatning av at en slik reservasjonsmulighet kan skape presedens overfor andre arbeidstakergrupper, som kan ha liknende utfordringer i forbindelse med sin yrkesutøvelse.»

BEIARN: «Forslaget vil også undergrave verdiene likeverd, respekt og trygghet ved at kvinner/jenter i en sårbar situasjon ikke vil få oppfylt de rettigheter de har krav på hos sin fastlege.»

GJERDRUM: «Gjerdrum kommune vil ikke akseptere fastlegekontrakter som oppnås for at fastleger kan reservere seg mot å henvise til abort.»

GLOPPEN: «Framlegget om at fastlegar skal kunne reservere seg frå å tilvise til abort går etter kommunestyret si oppfatning langt utover det som ligg i abortlova.»

GRUE: «Grue kommunestyre ønsker ikke en lovendring som formelt eller reelt svekker kvinners rett til selvbestemt abort.»

HAMARØY: «Imidlertid løses ikke et etisk dilemma ved å frikople nøkkelpersoner i førstelinjetjenesten fra det direkte møtet med den det gjelder — pasienten.»

HARSTAD: «Kvinnens rettigheter bør veie tyngst og gå foran hensynet til fastlegens tro og livssyn. Fastlegenes rett til å beskytte sine etiske/moralske verdier bør ikke ha større rett enn andre offentlige yrkesgrupper.»

HITRA: «Hitra kommunestyre mener alle kvinner skal ha like rettigheter til å få nødvendig helsehjelp hos sin fastlege uansett hvor du bor i landet, og uansett hvem du er.»

INDERØY: «Ordfører og gruppeledere for Sp, H, V, Ap, SV og FRP i Inderøy kommune fraråder at høringsforslaget vedtas»

JEVNAKER: «Bortfall av henvisningsplikt eller adgang til reservasjon uthuler pasientens lovfestede rettigheter og er med på å signalisere overfor pasienten at legen hever seg moralsk over dem.»

LARVIK: «Larvik kommune mener at forslaget vanskeligjør kvinners rettigheter sammenlignet med dagens situasjon»

LAVANGEN: «Lavangen kommunestyre mener det er uakseptabelt at fastleger skal kunne reservere seg mot å henvise kvinner til abort.»

LEKSVIK: «Det er vanskelig å se at leger som reserverer seg fra deler av de rettigheter innbyggerne har etter norsk lov kan fungere som fastleger.»

LURØY: «Lurøy ser det som skuffende at denne diskusjonen løftes i 2014.»

MALVIK: «En slik ordning vil utvilsomt virke stigmatiserende på en del kvinner som allerede befinner seg i en vanskelig situasjon.»

PORSGRUNN: «Det er uklart hvorfor departementet ønsker å stramme inn et lovverk om abort som har funget siden 70-tallet og har bred støtte i befolkningen.»

RAKKESTAD: «Etter Rakkestad kommunes oppfatning er dette stigmatiserende for kvinner som vurderer eller ønsker henvisning til abort i forhold til andre pasienter.»

RINDAL: «Rindal kommunestyre støtter IKKE departementets forslag om at kommunene kan få mulighet til å inngå avtale om reservasjon med fastleger (...)»

SKIEN: «Vi mener det er å starte en utholing av et prinsipp som vi er i mot. Vi sier derfor et klart nei til reservasjonsretten.»

STORFJORD: «Storfjord kommune mener at forslaget som er sendt på høring inneholder mange elementer som er svært bekymringsfulle.»

SURNADAL: «Surnadal kommune meiner legen sin rett til å reservere seg mot å hjelpe, ikkje skal gjelde over pasienten sin rett til hjelp.»

SØR-VARANGER: «Sør-Varanger kommune skal være en reservasjonsfri kommune.

TROMSØ: «Tromsø kommune vil advare mot å gi fastleger mulighet til å reservere seg mot å fastsette svangerskapets varighet og «alle handlinger som inngår i prosessen fra må motta en kvinnes spørsmål eller begjæring om abort».

VÅLER: «Hun skal ikke oppleve å bli krenket eller avvist, og hun skal få oppfylt sin rett til helsehjelp. Dette er uforenelig med reservasjonsrett.»

KrF er viktigere - Det er et veldig høyt engasjement for denne saken. Det er et stort flertall av kommunene som ikke ønsker å etablere en reservasjonsordning, sier helseminister Bent Høie til Dagbladet.

Høie har hele tiden vært klar på at det ikke er et spørsmål om reservasjonsordningen skal innføres, men hvordan. Kommunenes nei spiller ingen rolle for helseministeiren.

- Vi har en avtale med KrF som er forankret i et stortingsflertall. Min jobb er å følge opp det. Når fristen går ut, skal vi bruke tid på å gå gjennom høringsuttalelsene. Det viktigste er å ivareta pasientene. Hvis det kommer innspill i høringsrunden om hvordan vi kan bli bedre på det, vil vi høre på det.

- Hovedargumentene til kommunene er at dette vil svekke pasientrettighetene, særlig på små steder. De frykter også for rekrutteringen og for smitteeffekt over på andre yrkesgrupper. Hvordan vil du svare på det?

- Det mener jeg vi har svart på i høringsnotatet. På små steder blir det ikke mulighet for reservasjon. Ordningen er klart avgrenset til å kun gjelde fastleger. Det er ingen smitteeffekt.

- Du kan vel ikke vedta at ikke andre yrkesgrupper kan komme til å kreve reservasjonsrett, inspirert av fastlegene?

- Nei, men jeg legger til grunn at Stortinget mener det de mener. Stortinget har ikke sagt noe om andre yrkesgrupper.

- Det store flertallet av kommunene ønsker ikke kommunal selvbestemmelse i denne saken. Du har tidligere sagt at det kan bli aktuelt å fjerne vetoretten deres og gjøre reservasjonsadgangen til en nasjonal ordning. Blir det slik?

- Jeg vil ikke spekulere i resultatet, men dette er et av de viktige punktene vi skal se på.

- Hvor vanskelig synes du det er å overkjøre 87 prosent av kommunene?

- Det er et flertall i Stortinget for en reservasjonsmulighet, og det er Stortinget som vedtar dette til slutt. Vanligvis omtaler man ikke Stortingets vedtak som overkjøring, sier Bent Høie.

KrF fikk Høyre-Frp-regjeringen til å gå med på reservasjonsordningen i en egen avtale i høst, mot at KrF sikret regjeringen levedyktighet. Alle andre partier på Stortinget er imot.

NB! Dagbladet meldte tidligere i kveld at 6 kommuner har sagt ja, men også Audnedal kommune har sagt ja til reservasjon.

<strong>SJU SIER JA:</strong> 15 sier verken ja eller nei og 137 kommuner sier tvert nei til reservasjonsadgang for leger. Grafikk: Kjell Erik Berg/ Dagbladet.
SJU SIER JA: 15 sier verken ja eller nei og 137 kommuner sier tvert nei til reservasjonsadgang for leger. Grafikk: Kjell Erik Berg/ Dagbladet. Vis mer

Vi bryr oss om ditt personvern

dagbladet er en del av Aller Media, som er ansvarlig for dine data. Vi bruker dataene til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.

Les mer