BEKYMRET: Nasim Karim, leder i likestillings- og mangfoldsutvalget i Politiets fellesforbund, mener politiet har muligheten til å gjøre noe med den skjeve kjønnsfordelingen blant lederne i etaten i politireformen. Foto: NINA HANSEN
BEKYMRET: Nasim Karim, leder i likestillings- og mangfoldsutvalget i Politiets fellesforbund, mener politiet har muligheten til å gjøre noe med den skjeve kjønnsfordelingen blant lederne i etaten i politireformen. Foto: NINA HANSENVis mer

Bare tre av ti politiledere er kvinner

Politiet er langt unna å nå sine egne mål om antall kvinnelige ledere. Situasjonen er verst i de operative rollene.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(Dagbladet): Bare 331 av de totalt 1225 politilederne i Norge med personalansvar er kvinner. 71,8 prosent av politilederne er menn, viser tall Politidirektoratet (Pod) har hentet ut for Dagbladet.

Politietaten er med det langt unna å nå sitt eget mål om minst 40 prosent kvinnelige ledere. Og det er en høyere andel kvinner blant juristene i politiet som drar tallene opp. Blant lederne i det som kalles politistillinger er det bare 16 prosent kvinner.

Nasim Karim, leder i likestillings- og mangfoldsutvalget i Politiets Fellesforbund, mener den skjeve balansen blant lederne påvirker kulturen i etaten.

- Politiet har vært, og er til dels fortsatt, et mannsdominert yrke. Det gjelder ikke bare i lederstillinger, men også i operative roller, sier Karim til Dagbladet.

I politietaten totalt er kvinneandelen 45 prosent.

- Er mulig I politiets særorganer, som Kripos og Økokrim, er 34,8 prosent av lederne med personalansvar kvinner, og situasjonen der er noe bedre enn i politidistriktene, viser tallene Dagbladet har fått tilgang til.

- Tallene fra særorganene viser at det er mulig for distriktene, sier Karim.

Andelen kvinnelige ledere er lavest i de operative avdelingene.

- Må gjenspeile samfunnet Karim mener situasjonen er problematisk.

- Politiet må gjenspeile samfunnet. Hvis ikke begge kjønn er godt representert på alle nivå, også der hvor det velges nye ledere, mister vi noe. Det handler om hvordan vi løser oppgaver og hva vi gir oppmerksomhet. Av samme grunn trenger vi flere med minoritetsbakgrunn, sier Karim.

- Vi i politiet har et større ansvar enn andre arbeidsplasser på dette området. Vi som håndhever loven har et ansvar for å være et eksempel for resten av samfunnet, sier hun.

Kvinneandelen blant politistudentene er ca. 40 prosent.

- Når jeg spør nyutdannede politikvinner om de tror de har like muligheter, svarer de «ja». Men statistikken viser noe annet, sier Karim.

Hun mener det er ganske små tiltak som skal til for å få en bedre balanse.

- Stor mulighet med politireformen Fra 2016 endres hele Politi-Norge, når 27 politidistrikt blir til 12. Og Karim mener politiet med det har en kjempesjanse til å gjøre noe med balansen.

- Nå skal det velges nye politimestere og ledergrupper. Vi har en stor mulighet til å gjøre noe med kjønnsfordelingen blant lederne, og det vil kunne gi gode signaler nedover. Vi kan stå overfor et vendepunkt, hvor kulturen kan bli endret til det bedre, sier Karim, som poengterer at det også gjelder de nye politimesterne som skal plukkes ut.

Politidirektoratet opplyser til Dagbladet at de «i den pågående politireformen vil tilstrebe en bedre balanse mellom kjønnene i ledende stillinger i politidistriktene, også på politimesternivå».

Mentorprogram Politidirektoratet opplyser at flere politidistrikter har mentorprogram for kvinnelige ledere, og at de nå vurderer et nasjonalt mentorprogram, blant annet for å øke andelen kvinnelige ledere på sikt.

- Vi ønsker en høyere andel kvinnelige ledere i politiet enn vi har i dag. Vi vil jobbe systematisk for å forbedre oss på dette området i tiden framover, og har tro på at det arbeidet vi er i gang med vil gi gode resultater, skriver Karin Aslaksen, HR-direktør i Politidirektoratet, i en e-post til Dagbladet.

Hun skriver at de har en del kunnskap fra flere studier om hva som hindrer et større mangfold blant ledere i politiet, og at det er et godt grunnlag for at de vil «jobbe mer systematisk med å utvikle kvinnelige ledere, og gi de like muligheter til lederkarrierer som menn».

- Vi skal profesjonalisere rekrutteringen i politiet, og bli bedre på å aktivt motivere og etterspørre kvinnelige kandidater til lederstillinger. Rekrutteringsprosesser i forbindelse med politireformen vil gi oss en god anledning til dette, skriver HR-direktøren.

Instagram Følg @dagbladet.no på Instagram