- Barn for lojale mot overgripere

- Barn er ofte for lojale mot sin overgriper, og våger ikke å melde ifra om det som foregår, sier spesialpsykolog Marit Ihle.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Hun oppfordrer foreldre og lærere til å være mer oppmerksomme etter at en lærer og trener skal ha sexmisbrukt et ukjent antall barn og ungdommer i et av Oslos skole- og idrettsmiljøer.

I Dagbladet i går sto seks personer fram og fortalte hvordan deres tidligere trener og lærer i Oslo systematisk skal ha misbrukt og utnyttet dem seksuelt gjennom store deler av barne- og ungdomsskolen.

Både voksne og barn i skole- og idrettsmiljøet skal ha visst hva som foregikk, men ingen gjorde noe for å få stoppet overgriperen. Mannen, som i dag er i 60-årene, er fremdeles en sentral skikkelse i det samme idrettsmiljøet og er daglig i kontakt med små barn.

Kynisk spill

Marit Ihle ved Nasjonalt ressurssenter for seksuelt misbrukte barn kjenner ikke detaljene i denne konkrete saken, men mønsteret overgriperen har brukt, er godt kjent for spesialpsykologen.

- Saken illustrerer hvilket spill overgripere driver overfor sine offer. De velger bevisste strategier for å sikre lojalitet og hemmeligholdelse av overgrepene, og klarer på den måten å holde misbruket skjult over lang tid, sier Ihle til Dagbladet.

- Selv om barna etter hvert føler at noe er galt, får overgriperne dem til å tro at det er dem som har skylda, og slik holder barna tett om det som foregår, forklarer spesialpsykologen.

Dette er de mest vanlige strategiene:

- Tillit er noe av det første som blir bygd opp. Det gjør at barna føler lojalitet til sin overgriper og dermed ikke forteller noe. Trusler og vold kan være en annen del av bildet, og skaper sterk angst hos ofrene for avsløring. Det at barna har deltatt i handlingene, gjør at de føler skam og skyld, og blir redde for å bli avslørt. Dersom disse barna hadde hatt mer kunnskap om seksuelle overgrep fra voksne og hva slags strategier overgriperne bruker, ville nok avsløringene kommet tidligere og mannen hadde blitt stoppet, tror Ihle.

Ikke tatt alvorlig

Ihle er ikke overrasket over at barna ikke ble tatt alvorlig da de fortalte om overgrepene den gangen.

- På 80-tallet var ikke samfunnet klar over hvor vanlig overgrep mot barn var og er. I dag når nok barn lettere fram med betroelser, men det kan fremdeles være vanskelig å forstå at ens nærmeste kollega kan være en overgriper, sier Ihle.

Hun er svært glad for at ofrene i denne saken nå saksøker Oslo kommune.

- Det er viktig for å plassere ansvar, sier Ihle.