Barn og rettigheter

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon
  • I regi av Den Norske Advokatforening har advokatene Rikke Lassen og Kristel Heyerdahl tatt initiativ til et prosjekt der advokater tar ubetalte oppdrag for å belyse og følge opp rettighetene til mindreårige asylsøkere. Dette framgår av en kronikk de to skrev i Aftenposten for ei uke siden. Bakgrunnen for det uvanlige initiativet er at de to mener FNs barnekonvensjon ikke har fått tilstrekkelig praktisk gjennomslag i det norske samfunnet, selv om den ble inkorporert i lovverket i fjor og skal gå foran øvrig norsk lov. For øvrig skal en sak nå også prøves i norsk rett.
  • Det finnes omkring 5200 mindreårige asylsøkere i Norge. I hele Europa er tallet omkring 100000. Mer enn halvparten av verdens flyktninger er barn. Et meget stort antall av dem har alvorlige psykiske lidelser som følge av traumatiske opplevelser. Opptil annethvert barn ved norske mottak sliter med alvorlige traumer, og i 2002 kom FNs barnekomité med skarp kritikk av Norge, som man hevdet sviktet de mindreårige asylsøkerne.
  • Siden da er både Barnekonvensjonen inkorporert i lovverket og Redd Barna har fått i oppdrag av Utlendingsdirektoratet å utvikle en modell for tilsyn med barn og ungdom i asylmottak. At de to advokatene nå også har tatt initiativ til sitt prosjekt, forteller imidlertid at det er langt igjen før situasjonen er tilfredsstillende.
  • Mens Barnekonvensjonens artikkel 2 utvetydig slår fast at staten skal respektere og garantere rettighetene til alle barn som befinner seg innen dens jurisdiksjon, er det store forskjeller på hvordan norskfødte barn og asylsøkerbarn blir behandlet. Likeledes understreker Barnekonvensjonen at barna har selvstendige rettigheter, men de mindreårige som bor i norske mottak er først asylsøkere, så barn.
  • Når vi vet at saksbehandlingstida til tider har vært svært lang og ofte er på to år, sier det seg selv at den grunnleggende forståelsen som gjelder norske barn, av at de blant annet skal ha trygge og forutsigbare oppvekstvilkår, ikke gjelder barn som på grunn av foreldrenes valg befinner seg her i landet. Det er meget prisverdig at de to advokatene har tatt initiativet til å styrke rettighetene til asylsøkerbarn. Det utgjør et skritt i retning av å få Barnekonvensjonen gjennomført i praksis - og i retning av å se barna som barn, ikke brikker i et innvandringspolitisk spill.