Barn og ungdom sløver mindre

Forskerne slår sprekker i myten om slappe norske barn og ungdommer som bare slanger seg foran PC-en. Barn og ungdom er tvert imot mer aktive enn voksne, både i idrett og ulike kulturaktiviteter.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Gjennom hele 1990-tallet har tendensen vært klar: Musikkforeninger, korps og sangkor får flere unge medlemmer. Flere i alderen 9-15 år går på teater, revyer og konserter. Mer enn 73 prosent av jentene og 56 prosent av guttene oppgir at de kan spille et instrument, viser undersøkelser hentet fra Arne S. Dolvens bok «Kunnskap om oppvekst».

Idrettsiver

- Det er nok ikke riktig at barn og ungdom er mer passive nå enn før. Selv om vi det siste året har sett en liten nedgang i deltakelsen i kulturaktivitetene, oppveies dette av en økning i idrettsaktiviteter, framholdt forsker Odd Vaage i Statistisk sentralbyrå da boken ble presentert hos Barneombudet i Oslo mandag.

Levekårsundersøkelser viser at 86 prosent av barn i alderen 11-15 år driver med mosjons- og sportsaktiviteter minst én dag per uke. Blant ungdom i alderen 16-24 er andelen 68 prosent. Idrettsaktiviteten øker mest blant unge kvinner.

En undersøkelse blant ungdomsskoleelever i Oslo viste at 70 prosent av elevene var med eller ønsket på være med på friluftsaktiviteter.

Kan endre seg

Selv om det er en tendens til vektøkning blant barn og unge er lav kroppsvekst fremdeles et større problem enn fedme, i alle fall for jenter i tenårene.

I 1999 var det 39 prosent av barn i alderen 9-15 år som brukte PC daglig. De fleste av dem spilte PC-spill.

- På lengre sikt er det mulig at PC- og andre datateknologiske aktiviteter fører til at den fysiske aktiviteten avtar, tror Vaage.

Da kan det gå som i Danmark, der en undersøkelse av tiåringer viste at 75 prosent av guttene og 35 prosent av jentene hadde for korte legg- og knehasemuskler på grunn av for mye stillesitting.

>KUR>(NTB-Ingrid Thorbjørnsrud)

PUST I BAKKEN:>/b>Lene Nordmoen fra Oslo bruker mobilen i en skateboard-pause