Barn på anbud

Barnevernet har bedt om å få pris og tilbud på omsorgen for 20 barnevernsbarn. Staten planlegger å ha åpen konkurranse om alle ungdommer som skal på institusjon.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Når det offentlige skal kjøpe av private selskaper skal det være konkurranse. Og da skiller vi ikke mellom barnevernsplasser og varer, sier direktør i region Vest, Geir Kjell Andersland. Han er ansvarlig for et pilotprosjekt hvor barnevernsbarn er sendt ut på anbud, eller på «konkurranse med forhandlinger» som det heter i utlysningsteksten.

Kommersialisering

Det offentlige har i over ti år betalt private institusjoner for å behandle vanskelige, kriminelle og narkomane ungdommer, men nå skal disse få kjempe om hver ungdom. Region Vest har bedt om å få tilbud på behandlingen av 20 institusjonstrengende unge, som en prøve for å finne ut hvordan den nye konkurranseformen skal organiseres. I utlysningsteksten står det at barnevernsplassene skal velges slik: «Det økonomisk mest fordelaktige tilbud vurdert på grunnlag av 1. kvalitet 2. totalkostnad (i prioritert rekkefølge.)

Det var 60 private institusjoner som meldte interesse for ungdommene fra vest, noen er luket ut og nå er det 32 som fortsatt med i konkurransen.

- Vi har fått inn mange interessante tilbud fra private barnevernsinstitusjoner. Nå er vi i den fasen hvor vi skal diskutere tilbudene med de ulike institusjonene, sier Andersland.

Hard konkurranse

Konkurransen om ungdommene er hard. De 32 institusjonene er klare til å ta imot mer enn en ungdom hver.

Hvert år sendes litt over 1000 barn og unge på private institusjoner, og det offentlige har til nå betalt i gjennomsnitt 1 million kroner i året for hver av dem. Nå håper regionsdirektøren at han kan spare penger på å bruke loven om offentlige anskaffelser på barnevernsbarna.

- Pris er en del av vurderingen, men er ikke utslagsgivende alene. Vi kommer ikke til å velge en institusjon bare på pris, lover Andersland. Håpet er at konkurransen om disse ungdommene skal bli så hard at institusjonene byr under hverandre. Vi skal forhandle med dem, og da er det klart vi kommer til å forhandle på pris, sier han. Alle institusjonene som er med i konkurransen må godkjennes som behandlingsinstitusjon før de eventuelt blir valgt. Planen er derfor at institusjonene som har kommet med tilbud skal være godkjent eller forkastet som institusjoner innen midten av mars.

Konkurranseutsetting av barnevernet

Konkurranseutsettingen av barnevernet er et pilotprosjekt i Region Vest, men planen er at alle de fem regionene skal gjøre dette innen kort tid. Det er ingen som har full oversikt over hvor mange private institusjoner som finnes i dag, men i 2001 var det tilsammen 205 institusjoner, over halvparten var private. Det betales hvert år om lag en milliard kroner til disse private for å ta seg av barnevernsbarn.

Langt hjemmefra

Institusjonene som vil ha ungdommene fra Vestlandet ligger spredt over hele landet, og de unge risikerer derfor å bli sendt langt hjemmefra.

- Vi kan ikke drive konkurransevridning, og må derfor vurdere institusjonene utelukkende på tildelingskriteriene. Det er ikke åpnet for at vi skal ta hensyn til hvor i landet institusjonen ligger, sier Andersland. Ungdommer fra Bergen kan altså bli sendt til Nord-Norge, dersom institusjonen som vinner ligger der. Dette er ikke i tråd med det statlige barnevernets mål om at barna skal behandles i nærheten av hjemmet. 15 av institusjonene som fortsatt er med i konkurransen ligger i region Vest, men det understreker Andersland at er tilfeldig. Målet for det nye barnevernet er å bygge ned institusjonene. Barn og unge skal få hjelp hjemme. Det kan bli et problem for institusjoner som har drevet med overskudd i flere år.

- Det skal være mindre behov for institusjoner i framtida. Og det kan jo ikke være statens ansvar å holde liv i private institusjoner.

KONKURRANSE: Geir Kjell Andersland, direktør i region Vest, forklarer hvorfor det er nødvendig og riktig å ha åpen konkurarnse om barnevernsplasser. - Vi har fått inn mange interessante tilbud fra private barnevernsinstitusjoner. Nå er vi i den fasen hvor vi skal diskutere tilbudene med de ulike institutsjonene, sier Andersland.