Barn rammes av streiken

Stat og kommune har i grove trekk blitt enige i årets lønnsoppgjør, men tre forbund har sagt nei til lønnsoppgjøret. Barnehager og PP-tjenesten rammes.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

12 timer på overtid med parallelle forhandlinger for statlig og kommunal sektor kunne forhandlingsleder Dag Nafstad i dag komme med følgende beskjed:

- Tre enkeltforbund har valgt å si nei til skissen for oppgjør, mens samtlige av de øvrige forbundene har sagt ja til oppgjøret.

Fellesorganisasjonen for barnevernspedagoger, sosionomer og vernepleiere vil ta ut 590 i streik. Norsk maskinistforbund vil ta ut 69 maskinister, hovedsakelig ved norske sykehus. Norsk Lærerlag i kommunesektoren tar ut 400 medlemmer i Hamar, Lillehammer, Sarpsborg og Skien.

Streik så raskt som mulig

- Lærerlagets streik vil ramme barnehager, skolefritidsordningen, PP-tjenesten og kommuneadministrasjonen, sier Gjertrud Eggen, nestleder i lærerforbundet til Dagbladet.no.

Eggen vil sette i verk streiketiltakene så raskt som mulig.
- Hvis vi klarer å stenge barnehagene i dag, så gjør vi det. Selv om det bare er førskolelærere som er tatt ut, kan ikke barnehagen drives uten pedagogisk ledelse. Vi har satset mye på en kraftig lønnsøkning i dette oppgjøret, sier hun.

Eggen varsler at konflikten kan bli langvarig, men vil ikke uttalese seg om en eventuell opptrapping.

Opptrapping neste uke

Fellesorganisasjonen (FO) takker også nei til tilbudet de har fått, og velger å ta 590 medlemmer ut i streik.

- Vi er klare på at vi ikke vil ramme liv og helse, og vi greier derfor å streike uten å bli tatt på lønnsnemnd, sier forbundsleder Oddrun Remvik i FO til Dagbladet.no.

- Sosialkontorer og institusjoner vil rammes av streiken, og vi regner med å kunne melde opptrapping i neste uke.

Kommuneforbundet la ut resultatet fra nattas mekling i formiddag på forbundets Internettsider, før forhandlingslederen offentliggjorde resultatet. Til tross for at forbundet meldte «Streik i kommunesektoren avverget», går altså likevel over 1000 ansatte i kommunal sektor ut i streik i dag og i dagene framover.

- Dette har vært et meget vanskelig oppgjør hvor vi har vært nødt til å strekke oss

langt, sier forhandlingsleder i LOs forhandlingssammenslutning i kommunal sektor, Jan Davidsen, ifølge Kommuneforbundets nettside.

- Lavlønnsprofilen burde vært bedre ivaretatt, men utfra en helhetsvurdering er dette likevel et meklingsresultat vi kan anbefale.

Hovedtrekkene i avtalen for kommunesektoren

 • 5000 kroner i generelt lønnstillegg i 2000, og 2200 kroner i 2001.
 • Fire lønnstrinn på topplønna for høyskoleutdannede, inklusive det generelle tillegget utgjør dette 19.400 kroner.
 • En heving av lønna til de i laveste lønnsramme med en ansiennitet på 18 år eller mer; fra lønnstrinn 17 til ltr. 18 i 2000, og til ltr.19 i 2000.
 • Sidestilling av hjelpepleiere og fagarbeidere
 • Fire ekstra feriedager; 2 dager i 2000 og 2 dager i 2001
 • Lokal pott med føringer på 0.63% på årsbasis i 2000, og 0,15 prosent på årsbasis i 2001.

Opptrappingsplan

Klokka 10 i dag ble det klart at partene i statlig sektor var kommet til enighet i lønnsoppgjøret. Dermed blir det ingen storstreik for lærerne som fryktet.

Arbeids- og administrasjonsminister Jørgen Kosmo sier til NRK at departementet har forpliktet seg til en fortsatt dialog med lærerorganisasjonene gjennom særforhandlinger i KUF (Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet).

- Avhengig av hva resultatet av dialogen blir, så ligger det penger i potten som en konsekvens av en slik særavtale, sier Kosmo til NRK.

Kosmo bekrefter at dette er en opptrappingsplan for lærerne, men han vil ikke konkretisere hva avtalen innebærer før særforhandlingene i KUF er avsluttet.

Forhandlingsleder Anders Folkestad i AF Stat sier til TV 2 at det ligger ekstra forhandlingsmuligheter og muligheter for ekstra lønn i særforhandlingene.

- Lærerne har markert seg kraftig det siste året, og det må nå satses ekstra på lærerne, sier Folkestad.

Lærerne måtte si fra seg kravet om en femte ferieuke, men fikk til gjengjeld ett ekstra lønnstrinn.

Hovedpunkter i avtalen for staten:

 • Kroner 5.000,- til alle med virkning fra 1. mai 2000
 • 2,2 prosent avsettes til sentrale justeringsforhandlinger med virkning fra 15. juli 2000
 • 0,75 prosent avsettes til lokale forhandlinger med virkning fra 1. september 2000
 • Femte ferieuke er sikret, med 2 dager avtalefestet ferie fra neste år, og resten i 2002.
 • Satsen for boliglån er økt til 500.000.
 • Deltidsavtalen er nå tatt inn Hovedtariffavtalen.

For år 2001 ble det fastsatt:

 • Kroner 2200 som generelt tillegg
 • 1 prosent til sentrale justeringsforhandlinger pr 1/9 2001
 • 0,6 prosent til lokale forhandlinger.
STREIKEVILLIG: Vi stenger barnehagene så fort som mulig, sier Gjertrud Eggen.