Barn skal høres i asylsaker

Barns behov for beskyttelse skal heretter vurderes på eget grunnlag i asylsaker.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Mens det før bare var barn i alderen 12-18 år som kunne avhøres, heter det nå i den nye forskriften at alle barn skal høres så sant foreldrene ikke motsetter seg dette.

- Bakgrunnen er at vi ønsker å tydeliggjøre barnas situasjon i asylsaker. Dette er en naturlig oppfølging av FNs barnekonvensjon, sier statssekretær Øystein Mæland i Justisdepartementet.

Forandringen gjelder fra 1. juli, da Utlendingsdirektoratet overtok ansvaret for asylavhør fra politiet. Forskriften får ikke tilbakevirkende kraft for gamle asylsaker som alt er avgjort.

'Med sikte på at vi skal få økt sikkerhet for at barnas situasjon skal bli godt nok belyst, skal det gjennomføres en samtale med barnet med mindre dette anses åpenbart unødvendig eller foreldrene motsetter seg dette', heter det i rundskrivet fra Justisdepartementet.

- Dette er en viktig seier for barnas rettigheter, og en sak Redd Barna har jobbet for helt siden Norge ratifiserte FNs barnekonvensjon i 1991, sier pressetalsmann Lars Grønseth i Redd Barna. (NTB)