Barn skal ut av fengsel

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Dagbladet skriver på lederplass torsdag 16. juli at norske fengsler nå «opplever en barneboom». Det er en sannhet med modifikasjoner. Antallet barn i fengsel har gått jevnt nedover i flere år. Hittil i år ser vi en økning i antall innsettelser – men det er for tidlig å kunne si om det er en trend. Det kan i alle fall ikke kalles en «boom».

Regjeringens mål er at barn ikke skal sitte i fengsel. Samtidig finnes det noen svært få ungdommer som begår så alvorlig kriminalitet – ikke minst grov vold – at de er til fare for seg selv og omgivelsene. De er nærmest blitt oppgitt av alle rundt seg, inkludert barnevernet, til tross for at de har behov for hjelp.

Hva gjør vi da? Jeg tror at vi må i tenke nytt om hvordan samfunnet skal reagere overfor barn og unge som begår gjentatte, alvorlige lovbrudd. Regjeringen holder nå på med et pilotprosjekt der vi etablerer egne ungdomsenheter i tilknytning til to fengsler. Her vil ungdommer under 18 år få nye muligheter. De vil bo i et eget hus, avsondret fra resten av fengslet, og de vil få et utadrettet tilbud om aktiviteter. Det vil bli bomuligheter for deres nærmeste pårørende i tilknytning til huset. Og de vil få tett oppfølging av ansatte med blant annet barnevernsfaglig, pedagogisk og fengselsfaglig utdannelse.

Jeg mener disse enhetene, hvor kriminalomsorgen har ansvaret for ungdommene i en avgrenset periode, vil bidra til å sikre at de får den hjelpen de faktisk trenger.