Barn som pressmiddel

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

BARN: Nylig har det kommet fram at barn blir nektet norsk statsborgerskap med begrunnelse i at «det foreligger berettiget tvil omkring fars identitet». Dagbladet påpeker i sin lederartikkel 14. mai at straffen for feilaktige opplysninger går i flere slektsledd og treffer både kone og barn. Staten bruker barn som pressmiddel for at utenlandske foreldre gir korrekte opplysninger om sin identitet når de kommer til Norge. Dagbladet konkluderer med at dette er åpenbart urimelig. Det er ikke bare åpenbart urimelig, det er ulovlig. Dersom det er slik at barn får avslag begrunnet i forhold som gjelder deres foreldre, er det i strid med FNs barnekonvensjon. Konvensjonens artikkel 7 sier at barn skal ha rett til å erverve statsborgerskap. Dette gjelder særlig når barnet ellers ville blitt statsløst. Videre krever konvensjonens artikkel 2 at den norske stat sikrer denne rettigheten for ethvert barn uten diskriminering av noe slag og uten hensyn til foreldrenes stilling.

Når Norge vurderer barns søknader om statsborgerskap er utgangspunktet at barn har krav på at søknaden vurderes uavhengig av foreldrenes stilling. Det betyr ikke at barn automatisk oppfyller alle vilkår som stilles for å få norsk statsborgerskap. Vurderingen må imidlertid foretas uten at foreldrenes eventuelle manglende oppfyllelse av vilkår trekkes inn. Statsborgerloven sier at en søker ikke har rett til norsk statsborgerskap dersom hensynet til rikets sikkerhet eller utenrikspolitiske hensyn taler mot.

Dette gjelder også barn av den som erverver eller har ervervet norsk statsborgerskap. Ifølge Aftenposten mener Politiets utlendingsenhet og PST at utlendinger med usikker identitet er en nasjonal sikkerhetsutfordring. Jeg antar at de dermed viser til statsborgerloven som grunnlag for hvorfor barn ikke kan få innvilget norsk statsborgerskap når deres foreldre har angitt feil identitet. Det bryter med barnekonvensjonen å begrunne avslag på barns søknader om statsborgerskap med forhold som gjelder foreldre.

Barn har krav å bli vurdert som selvstendige individer, også i forhold til spørsmål som gjelder rikets sikkerhet og utenrikspolitiske hensyn.