Barna dine er for dårlig forsikret

Bare to av ti barn har forsikring som sikrer dem mot ulykker. Norske foreldre ligger på jumboplass i Norden når det gjelder å sikre sine barn. Dagbladet viser hvordan du kan unngå å gjøre barna til minstepensjonister.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Faller barnet ditt ut av et vindu eller nedi en kum, og blir varig skadet, blir ingen forsikring utbetalt med mindre du har tegnet en selv.

Om kort tid stormer barna ut i alpinbakkene. Ifølge Folkehelsa skjer hele 19 prosent av alle ulykker når barna driver med sportsaktiviteter. Noen få uheldige ødelegger seg for resten av livet. De risikerer en framtid som minstepensjonister.

Bare to av ti barn har forsikringen som redder dem fra fattigdommen.

Til forskjell fra yrkesaktive voksne, har ikke barn og ungdom opparbeidet seg rettigheter i Folketrygden. Barn får ingen uførepensjon før de er over 17 år og satsene er ikke særlig høyere enn minstepensjonen. Foreldrene kan i tillegg få en viss stønad til dekning av utgifter ved varig invaliditet. Men uten en skikkelig forsikring, blir det lite å leve av.

Norge er jumbo

Ferske tall fra Norges Forsikringsforbund viser at norske foreldre er på nordisk jumboplass når det gjelder å sikre sine barn.

Tegning av ulykkesforsikring for barn mellom 1 og 17 år:

Sverige: 8 av 10

Danmark: 4 av 10

Norge: 2 av 10

En forsikring med dekning opptil en million kroner, koster ikke mer enn 300 kroner i året. Det kan være smart å betale rundt 500 kroner ekstra. Da får dere en såkalt barnekasko som dekker både ulykke og sykdom. Det er nemlig mer vanlig å bli ufør som følge av sykdom enn av ulykke.

Dekket under trening

Alle barn under 13 år som er medlem i et idrettslag, er automatisk dekket av en egen barneidrettsforsikring. Den betaler en ingenting for. Norges Idrettsforbund dekker premien. Aktive idrettsutøvere over 12 år, dekkes av forsikringen til det enkelte forbund som han eller hun er medlem av. Men forsikringene gir ikke dekning når som helst på døgnet, bare i forbindelse med idrettsaktiviteten.

Hva så med alle de som ikke er tilknyttet et idrettslag, men driver sport på egen hånd? La oss si at barnet ditt blir meid ned i alpinbakken av en ungdom i full fart nedover løypa?

- Da må han som kjørte ned ditt barn eller hans foreldre, dekke eventuelle utgifter, ménerstatning og inntektstap som følge av skaden. Som regel dekkes kravene av foreldrenes hjemforsikring, som inneholder en egen ansvarsdel, sier advokat Kjersti Lunde i Advokatfirmaet Mitsem.

Men selv om barnet blir erklært 50 prosent ufør, blir ikke erstatningen i dette tilfellet høyere enn 900000 kroner. Resten av livet må barnet ditt leve av realrenteinntektene på dette beløpet (20000- 30000 kroner i året) samt de lave ytelsene fra Folketrygden.

Myte

Heller ikke barn som dekkes av barneidrettsforsikringen, får solid nok økonomisk plattform når uhellet er ute.

Husk også at det er en myte at eieren av idrettsanlegget må punge ut når noen skader seg. Det skal mye til før for eksempel eier av slalåmbakken blir erstatningspliktig.

En annen myte er at alle barn i skolepliktig alder er dekket av en skoleforsikring døgnet rundt. For det første har bare 65 prosent av skoler og barnehager tegnet en slik forsikring. For det annet dekker den vanligvis bare skader skjedd i skoletida eller under aktiviteter i skolens regi. I tillegg er ytelsene beskjedne, maks 200000 kroner. En helårs reiseforsikring kan gi barna erstatning selv på dagsturer til nabokommunen, men også her er beløpene små. Derfor bør foreldre tegne en barneulykkesforsikring i tillegg.