Barna i skvisen

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Resultatet kunne knapt vært verre: 90 av 114 kommuner bryter loven når det gjelder barnevern og helse- og sosialtjenester til barn. Utsatte barn fanges ikke opp i tide fordi samarbeidet mellom etatene er for dårlig. Barne- og likestillingsdepartementet og Statens helsetilsyn har gått sammen om landsomfattende tilsyn for å sjekke kommunenes tilrettelegging og samkjøring av tjenester til utsatte barn. Bare 11 av 114 utvalgte kommuner får ståkarakter. Resten får stryk. Direktør Lars E. Hansen sier Helsetilsynet aldri før har funnet så høy prosentandel av lovbrudd ved tilsyn.

Det fins barn som utsettes for vold og kommer på sykehus med brudd på hjerneskallen, uten at mishandlingen følges opp. Bekymringsmeldinger blir ikke sendt eller fanges ikke opp. Når barna ikke får hjelp, skyldes det på systemsvikt. Det er vanskelig å få til godt samarbeid hvis kommunen er dårlig ledet og mangler styringssystemer. Ordførere, rådmenn og kommuneledere må slutte å skyve fagfolkene foran seg. Lederne plikter å legge til rette slik at fagfolkene kan oppfylle sine lovpålagte oppgaver for barna.