Barna krever 2,5 millioner

To små barn har saksøkt Oslo-politiet og krever 2,5 millioner kroner i erstatning og oppreisning for tap av forsørger. Barnas far satt 475 døgn i varetekt, tiltalt for drapsforsøk, før han ble frifunnet i byretten. Kort tid etter løslatelsen tok mannen sitt eget liv.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Barnas prosessfullmektig, advokat Sverre Næss, sier at etter hans mening er varetektstida den direkte årsaken til sjølmordet.

- Vi vil gjøre gjeldende at både rettsvesenet og påtalemyndigheten opptrådte uaktsomt i denne saken. Begge burde har oppdaget faresignalene under den umenneskelig lange varetektstida barnas far måtte gjennom som uskyldig anklaget for drapsforsøk.

I fengselet gikk mannen ned 45 kilo, og han hadde hallusinasjoner, slik at han hørte stemmer.

Etter frifinnelsen for drapsforsøk klarte ikke faren å tilpasse seg tilværelsen.

- Samboerforholdet gikk i oppløsning, og det ble hybeltilværelse. 475 dager med brev- og besøksforbud ble for mye. Han valgte å avslutte livet, sier advokat Næss.

- Enestående

Stevningen ligger til behandling i Borgarting lagmannsrett. Næss sier at han har krevd muntlige forhandlinger.

- Vi ønsker direkte bevisføring med vitner rundt selve varetektsoppholdet, sier advokaten. Han har blant annet oppgitt tidligere fengselspsykolog John Sandstrøm som en av vitnene.

Erstatningssøksmålet skal være enestående i sitt slag. Næss sier at han i hvert fall ikke kjenner til at barn har saksøkt staten som følge av forsørgers sjølmord etter varetekt.

Nektet forklaring

Faren var sammen med to Hells Angels-medlemmer tiltalt for drapsforsøk mot Outlaw-lederen Henki Holm Hansen.

Alle tre ble frifunnet i Oslo byrett. Statsadvokaten godtok dommen. Faren ble imidlertid dømt for mindre straffbare forhold, som tilsvarer soning på 120 dager. Med et varetektsopphold på 475 dager er det altså snakk om en kraftig oversoning.

Påtalemyndigheten har avvist kravet som Næss har framsatt på vegne av barna, som begge er under skolepliktig alder.

Politiet mener at mannen vanskeliggjorde etterforsking ved at han nektet å forklare seg. Næss sier at dette er en rettighet enhver siktet har etter loven.