- Barna må lære norsk

Tre av fire skolebarn med minoritetsbakgrunn sliter med det norske språket. Bystyrerepresentant Afshan Rafiq i Oslo mener disse barna bør få gratis barnehagetilbud for å lære norsk før de begynner på skolen.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

- Disse ungene er potensielle skoletapere. Hvis du ikke kan tilstrekkelig norsk, greier du heller ikke å henge med på resten av undervisningen. Vi kan ikke sitte passivt å se på at vi skaper skoletapere, mener Afshan Rafiq, bystyrerepresentant for Oslo Høyre.

Nye tall fra skoleetaten viser at mange barn med minoritetsbakgrunn ikke kan tilstrekkelig norsk når de begynner på skolen. Nå mener Rafiq det er på tide å ta dette problemet på alvor.

Prøveprosjekt

- Dette vil gi dem en bedre ballast når de begynner på skolen, mener Rafiq.

Hun foreslår at Oslo som et prøveprosjekt innfører norskopplæring for barn under skolealder.

- Alle barn gjennomgår en fireårsundersøkelse der det blant annet er en språktest. Her kan vi fange opp de ungene som har problemer, og gi dem en korttidsplass i barnehage, sier Rafiq.

Mange innvandrerbarn får sitt første møte med det norske samfunnet i skolen. Dersom de integreres i norske barnehager mener Rafiq de står bedre rustet når de begynner på skolen.

Godt mottatt

- Det er viktig at disse barna får sjansen til å starte på samme nivå som de norske.

Et liknende prosjekt er i gang i indre Oslo øst, der barn med minoritetsbakgrunn har fått tilbud om gratis barnehageplass. Det har blitt svært positivt mottatt.

- Jeg ser for meg et prøveprosjekt på to- tre år, slik at det er mulig å måle resultater i skolen. I dag bruker vi betydelige ressurser på støtte- og ekstraundervisning i skolene i ettertid. Jeg mener vi bør sette inn ressurser før problemene oppstår, sier Rafiq.

Framtida står på spill

Hun mener skolen spiller en svært sentral rolle når det gjelder integrering, der språket er nøkkelen.

- Framtida til disse barna er avhengig av et godt møte med skolen, sier Rafiq.

- Dersom du er dårlig på skolen, kommer du ikke inn på videre utdanning og stiller bakerst i køen på arbeidsmarkedet. Da er du inne i en ond sirkel. Dette gjelder ikke bare barna, det gjelder hele det norske samfunnet, sier politikeren.

<B>VIL STYRKE SPRÅKET:</B> - Norsk er nøkkelen til integrering, mener bystyrerepresentant Afshan Rafiq (25). Mange innvandrerbarn får sitt første møte med det norske samfunnet i skolen.