Barna rømmer til helsesøster

En fersk undersøkelse viser at helsesøstre stadig møter barn og unge som sliter med psykiske problemer.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

En fersk undersøkelse viser at de hver uke møter barn og unge som sliter med spiseforstyrrelser og psykiske problemer.

Helsesøster Agnes Amundsen (58) ved Skøyen helsestasjon og Øraker ungdomsskole i Oslo møter helt andre utfordringer på jobben nå enn før.

- Unge i dag lever et mye mer rastløst, utprøvende liv og virker mer forvirret. Særlig på det seksuelle området merker jeg at det stilles nye krav til meg. Jeg må tørre å prate mer åpent om sex, prevensjon og kjønnsykdommer. Jeg er også blitt mer oppmerksom på psykiske problemer, og flere lærere henviser elever som er deprimerte, skoletrøtte og har stort fravær til meg, sier Amundsen til Dagbladet.

Mange oppgaver

Amundsens erfaringer samsvarer med resultatene av en undersøkelse TNS Gallup har gjennomført på oppdrag fra Norsk Sykepleierforbund (NSF). Undersøkelsen ble gjort i april-mai, og omfatter 1200 helsesøstre. Målet var å avdekke problemomfanget på helsestasjoner for unge, i skolehelsetjenesten og på helsestasjoner for barn. Gallupen avslører at helsesøstrene gjør langt mer enn å veie babyer, sjekke hørsel og vaksinere.

Over halvparten av de spurte sa de hadde fått flere arbeidsoppgaver i forhold til psykiske problemer, foreldre/barn med behov for spesiell oppfølging og foreldreveiledning de tre siste åra. Her er noen av symptomene helsesøstrene sa de hadde avdekket bare i løpet av de to siste ukene:

Seks av ti hadde blitt oppsøkt av barn med sosiale problemer.

Sju av ti hadde møtt barn som slet med vekt- og vekstproblemer.

Halvparten hadde møtt barn med symptomer på psykiske lidelser.

Tre av ti hadde møtt barn som sa de hadde vært utsatt for vold/mobbing.

Tre av ti hadde møtt barn som slet med spiseforstyrrelser.

Forbundsleder Bente G. H. Slaatten i NSF er overrasket over hvor mange alvorlige problemer helsesøstrene må håndtere.

- Undersøkelsen dokumenterer hvor utrolig sentralt de står i forhold til å fange opp problemer hos barn og unge på et tidlig stadium, sier Slaatten.

Økt kompetanse

Hele 62 prosent av helsesøstrene som deltok i undersøkelsen svarte at de trenger økt kompetanse for å ivareta framtidas behov. Dette gjelder særlig områdene psykisk helse, rus, spiseforstyrrelser og flyktninger/innvandrere. Slaatten tar signalet alvorlig.

- Det er ikke tvil om at helsesøstrene står overfor mange vanskelige problemstillinger som krever økt kompetanse og bedre tverrfaglig samarbeid.

BABYSJEKK: I jobben som helsesøster i Oslo må Agnes Amundsen takle både ungdommer og babyer. På helsestasjonene for barn mellom null og fem år rapporterer helsesøstrene at søvnproblemer går igjen. I går var tvillingene Blanca og Helena Boehlke på treukerskontroll.