Barnefanger i skrekkfengsel

Barn ned til 14 år soner lange fengselsstraffer i overfylte og helsefarlige fengsler. Misbruk og terror er en del av hverdagen. Dette skjer på Kolahalvøya.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Amnesty International mener norske myndigheter ikke tar de grove overgrepene i vårt naboland alvorlig nok.

- Jeg møtte ei jente på 17 år. Hun sonet en dom på halvannet år for å ha stjålet i underkant av 100 kroner. Jeg traff også en gutt på 14 år som var buret inne for over to år. Han sonet under skrekkelige forhold, forteller generalsekretær Petter Eide i Amnesty International i Norge.

De sju fengslene på Kolahalvøya huser 8500 fanger. Mange av de innsatte er unge lovbrytere. De blir stuet sammen med voksne kriminelle i overfylte fellesrom.

- Rapportene fra våre kilder vitner om grove overgrep i fengslene, om rettsløse tilstander og om svært dårlige sanitære forhold. Opp til hundre fanger er stuet sammen i ett rom, sier Eide.

Han mener Norge må spille en aktiv rolle overfor bruddene på menneskerettighetene på Kola.

- Det er helt avgjørende at ofrene og overgriperen blir synliggjort, sier Petter Eide.

Statssekretær Espen Barth Eide mener Norge spiller en rolle.

- Vi støtter blant annet bedring av de sanitære forholdene i fengslene for å bedre situasjonen, sier Barth Eide.

Politi-tortur

Amnesty International i Norge trapper nå opp arbeidet med menneskerettighetene rett utenfor Norges stuedør. Situasjonen for barna og de voksne i fengslene er bare en av tingene Amnesty vil se på.

  • Tortur og mishandling i regi av politiet er utbredt i Russland, viser flere rapporter fra organisasjoner som jobber med menneskerettigheter.
  • Mishandling og drap forekommer i hæren. Store russiske land- og sjøstridskrefter er stasjonert på Kolahalvøya.
  • Funksjonshemmede blir plassert på institusjoner ut fra diagnosen. De får ikke individuell oppfølging og er fratatt sjanse til å bli rehabilitert.

- Det foregår omfattende brudd på grunnleggende menneskerettigheter i vårt naboland. Dette kan vi ikke stille oss passive til, sier Petter Eide.

Utfordrer regjeringen

Amnesty har tatt opp situasjonen på Kola med toppledelsen i Utenriksdepartementet, men er skuffet over svaret. Norge har tett kontakt med Russland gjennom det såkalte Barentssamarbeidet, men menneskerettigheter er ikke noen sentral del av denne dialogen.

Da Barents-samarbeidet ble innledet for snart åtte år siden, var bruddene på menneskerettighetene ikke nevnt.

- Menneskerettigheter skjeler vi til, men vi er ikke direkte involvert, forklarer Oddrun Pettersen, som leder Barentssekretariatet i Kirkenes.

Hun forteller at de støtter prosjekter økonomisk som kan fremme rettighetene til sivilbefolkningen på den andre sida av grensa.

Espen Barth Eide i UD sier Norge ikke har prioritert noen dialog om menneskerettighetene med Russland på tilsvarende vis som Norge har med Kina.

- Men vi støtter flere prosjekter som har en klar menneskerettighetsprofil. Det viktige er det vi gjør, ikke hva vi kaller det, sier Eide.

Økonomisk frykt

- Det er oppsiktsvekkende at menneskerettigheter ikke er lagt til grunn som et hovedpunkt for samarbeidet med Russland i Barentsregionen, kommenterer Petter Eide.

Han mener grunnen til dette er frykt for konsekvenser for det økonomiske samarbeidet Norge har med Russland, for situasjonen på Svalbard og frykt for å skade miljøsamarbeidet i regionen.

- Det virker som om regjeringen ikke ønsker å være tydelige i spørsmål om brudd på menneskerettighetene fordi de er redde for reaksjonen fra russiske myndigheter, sier Petter Eide.

- Dette er en ikke riktig påstand. Vi ønsker å bidra til en positiv utvikling i Russland og synes det er positivt at Amnesty engasjerer seg og håper å komme i dialog, sier Espen Barth Eide.

UVERDIG: Fengsling av barn for småforbrytelser er utbredt på Kola, rett utenfor Norges stuedør. Amnesty International mener Norge er for passive overfor overgrepene på Kolahalvøya. Bildet er fra et ungdomsfengsel i Arkhangelsk, hvor noen av de innsatte er mordere, andre har stjålet mat.