- Barnefordelingssaker havner for ofte i retten

Sorenskriveren i Sør-Trøndelag tingrett mener for mange barnefordelingssaker havner i retten og er urolig for utviklingen.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Langt flere tvister burde vært løst uten domstolens medvirkning, mener hun.

- Barnelovsaker er ressurskrevende, og det er et tankekors at så mange av dem kommer opp for domstolen, sier sorenskriver Hilda Gerd Kolbjørnsen i Sør-Trøndelag tingrett til Adresseavisen.

Hun tror økningen delvis kan skyldes at det tidligere var krav om megling i tre timer før saken kunne bringes inn for retten, mens det nå kun er krav om en times megling.

Det er nå blitt frivillig om partene vil bruke familievernkontoret og benytte seg av tilbudet om mer megling.

I 2011 økte antallet barnelovsaker i Sør-Trøndelag tingrett med 27 prosent, og utgjør 25 prosent av alle de 766 tvistesakene som domstolen fikk inn.

Tingretten hadde en økning i antallet tvistesaker på 10 prosent fra 2010. Økningen i saker med barn er den samme også ellers i landet.

- Kompleksiteten i barnelovsaker er blitt større. Vi finner mer innslag av vold, rus og psykiatri. Konflikten er veldig fastlåst, og konfliktnivået har vært høyt over tid, sier nestleder ved Sør-Trøndelag tingrett, tingrettsdommer Berit S. Solseth.

(NTB)