Barnehage brøt likestillingsloven

Universitets barnehage i Oslo har brutt likestillingsloven.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Dette slår både likestillingsombudet og Klagenemnda for likestilling fast. Bakgrunnen er klage fra en kvinne, som på vegne av samboeren, mente at likestillingsloven var brutt.

Paret hadde fått avslag på søknad om barnehageplass til sin datter. Avslaget var begrunnet med at mannen som stipendiat og far ble prioritert etter stipendiater som var mødre. Årsaken til denne forskjellsbehandlingen var, ifølge Universitetet i Oslo (UiO), at forskjellsbehandlingen var et virkemiddel for å oppnå jevnere kjønnsfordeling i toppstillinger innenfor vitenskaplig sektor.

Likestillingsombudet behandlet klagen i fjor sommer, og konkluderte med at den nevnte forskjellsbehandlingen ikke fremmet likestilling mellom kjønnene, og dermed var i strid med likestillingsloven.

- Tvert i mot bidrar ordningen til å opprettholde tradisjonelle holdninger om at barn først og fremst er kvinners ansvar, framhevet ombudet.

UiO klage saken inn for Klagenemnda for likestilling, som har kommet til samme konklusjon som ombudet og forkastet klagen.

Universitetet har dermed tapt saken fullstendig.