Barnehage-opprørere provosert - vil skifte ut styrelederen

Klart for oppvaskmøte i Private barnehagers landsforbund.

VARM VELKOMST: Med et bilde av barn med ballonger og sin logo med smilende barneansikter ønsker Private Barnehagers Landsforbund (PBL) velkommen til landsmøte på mandag. Nå trues idyllen av et barnehageopprør. Foto: PBL
VARM VELKOMST: Med et bilde av barn med ballonger og sin logo med smilende barneansikter ønsker Private Barnehagers Landsforbund (PBL) velkommen til landsmøte på mandag. Nå trues idyllen av et barnehageopprør. Foto: PBLVis mer

Under et bilde av lekende barn og en logo med smilende barneansikter ønsker Private barnehagers landsforbund (PBL) velkommen til landsmøte mandag og tirsdag.

Men ikke alle tror det blir så hyggelig.

- Et vepsebol, sier barnehage-eier Royne Berget om motstanden Aksjonsgruppa for enkeltstående barnehager har møtt i sitt forsøk på å «rydde opp» i PBL.

Nå håper de på flertall for vedtektsendringer, slik at enkeltstående barnehager som ikke er på landsmøtet kan gi fullmakt til noen fra en annen kommune - og for å skifte ut styreleder Eirik Husby.

Mobiliserer til opprør

For Royne Berget personifiserer styreleder Eirik Husby mye av det som er galt i PBL.

De to har vært uenige blant annet om en bemanningsnorm med minstekrav til bemanning per barn. Styret mente at dette ikke kunne gjennomføres med dagens finansiering.

Dessuten reagerer Berget på en lenge verserende tilsynssak hvor Fylkesmannen nylig avgjorde at Husbys barnehage Økernly må betale tilbake 800 000 kroner. Grunnen er at barnehagen hadde for lav bemanning.

«Spørsmålet som er betimelig å stille, er om tilliten til Husby virkelig er til stede i den brede medlemsmassen», skriver Berget og to andre barnehageeiere i et leserinnlegg.

- Provoserende

Han reagerer også på et overskudd i barnehagen på 2,7 millioner kroner - en fjerdedel av det offentlige tilskuddet.

«En eier som klarer å holde unna nesten hver fjerde krone til overskudd gjennom å ha vesentlig lavere bemanning enn de får tilskudd til, kan med rette beskyldes for å ikke å øke kvaliteten for barn, ansatte og foresatte. For oss som barnehagelærere er det direkte provoserende», skriver Berget.

I mars i år gikk aksjonsgruppa ut mot PBL-ledelsen med et debattinnlegg i Dagbladet, undertegnet av et sekstitall barnehager.

Der kom de med hard kritikk av at store kommersielle aktører - særlig flere store barnehagekjeder - har fått uforholdsmessig stor stemmemakt på landsmøtene.

I tida etterpå har gruppa mobilisert til et opprør.

- Ikke representative

Det tar styreleder Eirik Husby, som er innstilt til gjenvalg, tilsynelatende med ro.

- Jeg opplever ikke at det er en hissig stemning forut for møtet. Det er en gruppe som har kjørt noen debatter i sosiale medier og skrevet noen leserinnlegg. Men jeg opplever ikke at de er representative, sier Husby.

- På forrige landsmøte hadde en liten gruppe kjedebarnehager flertall, selv om de ikke er i flertall blant barnehagene. Det utløste protesten fra aksjonsgruppa for enkeltstående barnehager. Forstår du at det er uheldig?

- Det er landsmøtet som bestemmer vedtektene. Det var ingen som foreslo endringer i stemmerettsbestemmelsene sist, sier Husby til Dagbladet.

- Skyldes ekstra tilskudd

Han skriver til Dagbladet at saken om Økernly barnehage er prinsipiell og derfor er klaget inn til Utdanningsdirektoratet. Ifølge Husby hadde rundt 20 kommunale barnehager i 2014 tilsvarende eller lavere personalkostnader.

«Disse driver altså IKKE i strid med regelverket, mens vi påstås å ha gjort det», skriver han. At barnehagens årsresultat i 2014 var 2,7 millioner kroner skyldes ifølge Husby tilskuddsetterbetaling for 2013 og et ekstraordinært tilskudd fra Oslo kommunen.

Husby er enig med Berget i at noe må gjøres med finansieringsmodellen. I dag er det store forskjeller mellom tilskuddsnivåene i ulike kommuner.