Barnemishandler slapp utvisning

En 34 år gammel pakistaner får bli i Norge, til tross for at han er dømt til åtte måneders fengsel for vold mot en nevø.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Dette har en enstemmig Høyesterett bestemt. Både Utlendingsdirektoratet og Utlendingsnemnda ville utvise 34-åringen, med innreiseforbud i to år.

Høyesterett begrunner dommen blant annet med at en utvisning vil medføre en belastning for 34-åringens tre egne mindreårige barn.Ifølge dommen foreligger det ikke rettspraksis av betydning for denne avveiningen.

Førstevoterende, Karin Bruzelius, skriver i premissene at på den ene siden står voldshandlingene overfor nevøen sommeren 1998, og dokumentfalsk i forbindelse med at gutten kom til Norge. Mannen kom for øvrig til Norge i 1995, og har arbeidet i flere år uten arbeidstillatelse.

-  Disse forholdene må vurderes opp mot belastningen som en utvisning av 34-åringen vil være for barna. Jeg har funnet denne avveiningen særdeles vanskelig, men er under tvil kommet til at belastningen i dette tilfellet vil bli så stor for barna at utvisning vil bli uforholdsmessig, skriver Bruzelius.

34-åringens kone er født i Norge, men av pakistansk avstamning. I dommen er det lagt vekt på hennes helsetilstand.

-  Ut fra de opplysninger som foreligger om kvinnens helsetilstand, må det etter mitt syn være en betydelig risiko for at hun ikke vil klare å håndtere de problemene en utvisning av 34-åringen vil medføre for barna, og heller ikke omsorgen for dem, mener førstevoterende.

Kona ble også dømt for mishandlingen av nevøen sammen med mannen.