Barneombudet frykter sex-liberalisering

Barneombudet er bekymret over Seksuallovbruddutvalgets forslag om liberalisering av regler om sex med barn. - Jeg er mest bekymret for de som er rundt 14 år. De som ligger i grenselandet for den seksuelle lavalderen, vil få et klart dårligere vern, sier nestleder hos barneombudet, Anne Brita Normann.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

I Dagbladet på søndag framgikk det at konsekvensene av ett av Seksuallovbruddutvalgets forslag til lovendring, er svekket rettsvern for barn. Til nå har ikke voksne som har hatt sex med barn under 14 år kunnet unnskylde seg med at de var i god tro og ikke forsto at vedkommende var så ung. Dette absolutte vernet foreslår Seksuallovbruddutvalget fjernet.

Ifølge utvalgets flertall skal en voksenperson kunne påberope seg å være i villfarelse omkring alder, og få redusert straff, eventuelt frifinnelse av den grunn.

Barneombudet er bekymret over hva som foreslås.

Voksne barn

Spesielt vil de som ligger i grenselandet, de som er rundt 14 år, ha et klart dårligere vern. Mens det til nå har vært et absolutt krav - er barnet under 14 - har ingen voksen mulighet til å si at en ikke visste, vil en rettsak nå måtte gå inn i detaljene. Det vil bli spørsmål om hvordan den mindreårige har opptredd, og vi får en fokus vekk fra overgriper over på barnet. Til nå har en sluppet denne meningsløse diskusjonen, sier Normann.

- Men den voksne kan jo ha vært i villfarelse for eksempel hvis barnet har falsk legitimasjon og ser voksen ut?

- Ja, men det kan ikke være noen unnskyldning. Fordi det er den voksne som har ansvaret. Dette vernet er gitt barn fordi de har svakere dømmekraft. Barn har ikke samme forutsetning som voksne til å gi samtykke. Derfor har de blitt skjermet. Selvfølgelig kan selv små barn være seksuelt provoserende, men en voksen skal ikke gå straffri hvis han benytter seg av det.

Åpenbart paradoks


- Kommer barneombudet til å foreta seg noe?
- Vi kommer til å legge mye arbeid i vår høringsuttalelse til seksuallovbruddutvalget som vi ikke har hatt tid til å levere ennå. Det er flere ting vi vil fokusere på, en av dem er den seksuelle lavalderen. Og selv om det fins mange 15-åringer som mener vi fratar dem noe med å gå inn for 16 års seksuell lavalder, har vi også fått klare beskjeder fra de som ønsker seg den beskyttelsen. Alt som fjerner viktige barrierer når det gjelder voksnes bruk av barn, må vi være spesielt observante på.
Normann reagerer også på at barn fra 15 år skal kunne medvirke i en pornofilm.
- De skal ikke få lov å se materialet før de er 18, men de skal kunne medvirke. Disse lovene harmonerer dårlig, vi må få gjort noe med dette åpenbare paradokset, mener Normann.

<B>VIL HA KLARE GRENSER:</B> Nina Ramstad, Tine Nilssen og Cathrine von der Fehr Sundby ønsker ikke at reglene omkring sex med barn skal skli ut.
<B>Hva mener 14-åringene?</B>