Barnets pris

Ei lita jente på ett år frarøves pappaen sin. Jeg håper det plager barneministeren, skriver Trude Ringheim.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

ETTER AT PAPPA forsvant begynte Selma (1) på Biri å hylgråte når hun skulle legge seg. Kanskje grein hun fordi pappa ikke vugget henne og sang afrikanske barnesanger? Kanskje savnet hun far som hadde vært hjemme med Selma mens mamma studerer og forsørger familien. Politiet hentet Louis Darren (27) en kveld i mars. Han ble uttransportert til Nigeria, med fem års innreiseforbud. Lille Selma er ett av mange barn som norske utlendingsmyndigheter skiller fra foreldrene sine. I utlendingssaker har hensynet barnets beste liten plass. Nå har saken til Louis Darren fått prioritet i Den Europeiske Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg. .

LOUIS KOM til Norge for seks år siden og søkte om opphold. Så skjer det utrolige, det fantastiske: Louis fra Nigeria møter Elisabeth Skundberg (30), ei viljesterk jente fra Biri i Gjøvik. Utlendingsdirektoratet (UDI) og Utlendingsnemnda (UNE) kritiserer den norske kvinnen for å ha inngått ekteskap. For Louis skulle utvises. Han nektes familiegjenforening med kona. Hun nektes et liv med mannen hun har valgt. Da Selma ble født, får far avslag på familiegjenforening med Selma. UNE mener paret ikke kan «anses å ha berettiget forventninger om å kunne utøve familielivet i Norge». Må familien absolutt leve sammen, får de flytte til Nigeria, mener nemnda Når Arild Humlen som er familiens advokat, viser til FNs barnekonvensjon, peker UNE i stedet på innvandringspolitiske og allmennpreventive hensyn.

HAR SÅ MANNEN gjort noe kriminelt? Nei. Den eneste feilen han har gjort (bortsett fra å gifte seg) er å jobbe som renholder i fire-fem måneder uten arbeidstillatelse. Han jobbet i god tro, betalte skatt og sluttet straks han skjønte at tillatelsen var trukket tilbake. For UDI og UNE er slike tabber utilgivelige.

Blandingspar møtes generelt med stor mistenksomhet når de søker familiegjenforening. Elisabeths foreldre, familie, venner og soknepresten er opprørt over mistenksomheten. De to har holdt sammen i fem år. Gudene skal vite at dette forholdet har tålt mer enn mange ekteskap.

Biskop Solveig Fiske appellerer i brev. Venstrepolitikere Ketil Kjenseth har levert statsministeren et lokalt opprop med 1 265 underskrifter. Flere Venstre- og KrF-politikere har tatt opp saken i Stortinget. Saken engasjerer mange. Og det er virkelig vanskelig å forstå nemndas stivbeinthet. Her demonstrerer utlendingsforvaltningen igjen gjennomført umenneskelighet.

NORGE REISER verden rundt og misjonerer om barns rettigheter. Men i Strasbourg protesterer den norske staten mot at lille Selma skal få være selvstendig part i saken. I menneskerettighetsdomstolen og i mange land, er det blitt praksis at barn og familie nettopp er part. Fordi det best ivaretas barnets perspektiv.

I 2003 ble Barnekonvensjon inkorporert i norsk lov. I praksis viker barnets beste stadig for Utlendingsloven. Ifølge advokat Humlen er barns stilling ikke styrket. Nå venter advokaten på en prinsippdom fra lagmannsretten som handler om barns rettigheter til samvær med begge foreldre, også når foreldrene skilles og den ene er en utlending.

MULTIKULTURELLE familier splittes. OMOD (Organisasjonen mot offentlig diskriminering) og PRESS Redd Barn får mange nødrop fra utenlandske pappaer som kastes ut. Også kvinner som gifter seg med norske menn og venter i måneder og år på gjenforening med sine mindreårige barn, fortviler. Saksbehandlingstida for familiegjenforening er uforsvarlig og umoralsk lang. Barn kan ikke vente ti-tolv måneder og lenger på foreldreomsorg. Slik behandling grenser til barnemishandling.

«Kjære barneminister, hvorfor har ikke våre barn de samme rettigheter som andre barn?», spør lederen for OMOD, Akhenaton de Leon. Han utfordrer Karita Bekkemellem til å igangsette kvalitative undersøkelser av hvordan barn som frarøves foreldre faktisk rammes. Ministeren har som kjent fokus på farsrollen og fars barnerettigheter. Når skal hun bli opptatt av lille Selma og lille Ali?

ELISABETH SKUNDBERG ble ufrivillig enslig mor. Hun utdanner seg til barnevernspedagog. Selma har sluttet å gråte etter pappa. Elisabeth har søkt NAV om aleneforsørgerstøtte, men har fått avslag fordi hun jo er gift. En irritert saksbehandler i NAV på Gjøvik foreslo at hun kunne skille seg, så ville hun få «stønader i bøtter og spann». Torsdag denne uka fylte Selma ett år. Hun lever, krabber og smiler, uansett hva Utlendingsnemnda mener.