Vi bryr oss om ditt personvern

Dagbladet er en del av Aller Media, som er ansvarlig for dine data. Vi bruker dataene til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.

Les mer

Nyheter

Mer
Min side Logg ut

Barnevern

Barnevernstopper i full klinsj

Helsetilsynet mener svikten i barnevernet er så alvorlig at omorganisering kan være nødvendig. Det får barnevernsjef Mari Trommald til å frese.

OPPHETET DEBATT: Bufdir og Helsetilsynet er i ordkrig om svikten i barnevernet. Foto: NTB Scanpix
OPPHETET DEBATT: Bufdir og Helsetilsynet er i ordkrig om svikten i barnevernet. Foto: NTB Scanpix Vis mer

- Jeg er rett og slett opprørt på de ansattes vegne, sier direktør Mari Trommald i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) til Dagbladet.

I et utspill i Dagbladet 12. juni går avdelingsdirektør for barnevern og sosiale tjenester i Statens helsetilsyn, Børge Tomter, langt i å mene at en omorganisering av barnevernet kan være nødvendig for å få bukt med det de mener er en vedvarende og dyptgripende kvalitetssvikt.

Helsetilsynet finner situasjonen i norsk barnevern så alvorlig at de er i tvil om at tiltakene som til nå er iverksatt knyttet til kompetanseheving, styrket samarbeid mellom barnevernet og helsetjenesten og kvalitetsbedring er tilstrekkelig.

EMD-STORM MOT NORGE: Saken til Trude ble tatt til behandling i Menneskerettsdomstolen i desember 2015. Siden er ytterligere 39 norske barnevernssaker satt under lupen i Strasbourg. Video: Siv Johanne Seglem og Asle Hansen Vis mer

- Selv om organisering av tjenestene er et politisk spørsmål, mener vi det nå bør vurderes om organiseringen og ansvarsplasseringen i barnevernet, slik det er i dag, er hensiktsmessig, når en så langt ser at svikten gjentar seg og har vært der gjennom flere år. Dette er påpekt i flere ulike rapporter og gjennomganger, uttalte Tomter.

Svarer

I en kronikk i Dagbladet fredag, tar Bufdir-direktør Mari Trommald til motmæle og spør om Helsetilsynet, med sitt forslag om omorganisering, tegner et «unødig unyansert og negativt bilde av barnevernet» som «i verste fall kan skape en motløshet og demotivering blant ansatte».

- Helsetilsynet har selvfølgelig et poeng i at det er feil og mangler i barnevernet i dag. Det er vi enige i, men vi er ikke enige i en generalisert kritikk som Helsetilsynet nå kommer med, sier Trommald.

Bufdir-direktøren er ikke tilfreds med at Helsetilsynet begrunner sitt syn om at kvaliteten i barnevernet er så svak med å vise til «en rekke rapporter».

- Den typen kritikk er vanskelig å håndtere. Det går ikke fram av vår årsrapport at barneverntjenestene er gjennomgående svake. Kritikken fra Helsetilsynet er, etter mitt syn, ikke spesifikk, og framstår som ubegrunnet. Jeg får ikke grep om hva de egentlig mener, sier Trommald.

- Skaper usikkerhet

«Når Helsetilsynet hevder at alle rapporter og gjennomganger som er kommet viser svikt, og at samme type feil går igjen i rapport etter rapport, er det bastante konklusjoner som ikke begrunnes eller dokumenteres», heter det i Bufdir-direktørens kronikk.

Trommald viser til at Bufdir ble fagdirektorat for kommunene i 2014, og brukte to år på å få oversikt over kompetansebehovet i barnevernet, som danner grunnlag for de kompetansehevingstiltakene som er i ferd med å iverksettes.

BARNEVERN: Statsminister Erna Solberg uttaler seg om de nye barnevernsdommene. Video: NTB Scanpix. Vis mer

- Det er ikke enhver endring som fører til bedring. Derfor mener vi at tiltak må nøye vurderes før de iverksettes. Omorganisering er egnet til å skape usikkerhet, det tar tid og det koster penger. Min frykt er at Helsetilsynets utspill kan utløse et politisk behov «for å gjøre noe», og at dette kan gå på bekostning av de viktige tiltakene som er i prosess, sier Bufdir-direktøren.

Trommald viser til barnevernsreformen som ble vedtatt av stortinget i 2017 - en reform hvor kommunenes ansvar for barnevernet styrkes, oppgaver i det statlige barnevernet tydeliggjøres og flere tiltak skal styrke kvaliteten og kompetansen i barnevernet. Reformen trer i kraft i 2022. Regjeringen har også nylig sendt på høring forslag til en omfattende kompetansereform, og en ny barnevernlov er på trappene.

- Uforstående

«Jeg stiller meg uforstående til forslaget fra Helsetilsynet om at «mer radikale grep må vurderes for å heve kvaliteten til et akseptabelt nivå». Det er videre vanskelig å forstå at Helsetilsynet i Dagbladet stiller spørsmålet «om de planlagte grepene er tilstrekkelig eller om det må sterkere lut til». Dette undergraver de mange prosesser som er i gang, og jeg ser ingen analyse som viser hvorfor de planlagte tiltakene ikke skal virke», skriver Trommald.

BEHANDLES: Høyesterett behandler tre barnevernssaker etter fem dommer mot Norge i Strasbourg. Vis mer

- Vi er glade for at vårt utspill skaper en levende debatt, for det er det barnevernet trenger. Når det er sagt, er det viktig at premissene for debatten er riktig. Helsetilsynet har ikke foreslått en omorganisering, slik Trommalds kronikk gir inntrykk av, men vi tar til orde for at myndighetene nå må vurdere dette. Da faller etter min mening premisset for Trommalds kritikk til dels bort, sier avdelingsdirektør Børge Tomter i Statens helsetilsyn til Dagbladet.

Tomter avviser blankt Trommalds påstand om at det ikke «foreligger tilstrekkelig dokumentasjon for en del av konklusjonene Helsetilsynet trekker».

- I siste kapittel i vår seneste rapport om de to jentene fra Vestlundveien går vi gjennom dokumentasjonen for hvordan det svikter i barnevernet. Vi viser til flere konkrete rapporter som viser omfattende svikt i barnevernet som har pågått over år, deriblant Bufdirs egen årsrapport og Bufdirs utredning av kompetansebehovet i barnevernet. Så her mener jeg vi har våre ord i behold, sier Tomter.

Står på sitt

Helsetilsynet mener at det de og andre har funnet i undersøkelser om barnevernet gir et bilde av at for mange brukere ikke får den hjelpen de har behov for.

KRITISK: Avdelingsdirektør Børge Tomter i Statens helsetilsyn. Foto: Helsetilsynet
KRITISK: Avdelingsdirektør Børge Tomter i Statens helsetilsyn. Foto: Helsetilsynet Vis mer

- Denne svikten ser ut til å ha vedvart over tid. Da mener vi at staten må se på alle virkemidlene de rår over: økonomiske, regulatoriske og organisatoriske, sier Tomter.

Avdelingsdirektøren vil heller ikke være med på at Helsetilsynet undergraver de ansatte i barnevernet med sitt «unødig unyanserte og negative bilde av barnevernet», slik Trommald hevder i sin kronikk.

- Det jobber mange flinke folk i norsk barnevern og vi er nøye på å understreke at vi også finner god praksis. De som arbeider i barnevernet fortjener og ha rammer rundt seg som sørger for at kompetanse og det gode arbeidet kommer brukerne til gode. Slik er det dessverre langt fra alle steder i dag, slik vi fant i vår undersøkelse av 106 barnevernssaker. Det er, som sagt, veldig fint at dette nå debatteres. Helsetilsynet står fast ved sitt syn.

Lyst til å diskutere?

Besøk Dagbladet debatt!