BBC Wildlife Magazine slakter norsk rovdyrforvaltning

Et av verdens største og viktigste naturmagasiner, BBC Wildlife, slakter norsk rovdyrpolitikk. - Norge gjør skam på seg selv ved å føre en så hensynsløs rovdyrpolitikk, skriver den anerkjente reporteren Stephen Mills.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

- Nordmenn er, med god grunn, stolte av sin uavhengighet, og de knytter det politisk til opprettholdelsen av sterke bondesamfunn. Men de burde også være stolte av sine jerver, bjørner og ulver. Alle andre nasjoner i Europa, selv de fattigste, har utviklet mer humane måter for å leve med store rovdyr. Norge er unntaket, og de gjør skam på seg selv, skriver Mills.

Skammelig

- Norge ser ut til å være fastlåst i en katastrofal og skammelig forvaltningspolitikk som desimerer alle de store, sjeldne rovdyrene. Ikke bare jerven, men også gaupe, ulv og til og med bjørn. De blir betraktet som en trussel mot en landbrukspolitikk som subsidierer husdyr uten å stille noen betingelser for en forsvarlig driftsform.

Konflikter med rovdyr er uunngåelig, men i stedet for å beskytte sauene - og langt nord reinsdyrene - dreper de rovdyrene, skriver Mills.

Jerven er ikke vanlig noen steder i verden. Sverige har rundt 350 individer, Finland 100 og Norge trolig 230. Siden oktober 2000 har den totale lovlige slakten av jerv i Norge oversteget i alle fall 85 dyr. For en slik sjelden art er dette tallet enormt høyt, skriver han.

Situasjonen for gaupa er kritisk .

Mills oppgir at den totale bestanden nå sannsynligvis bare teller 200 til 250 dyr. Med den nåværende fellingstakten kan Norges gauper bli utryddet, slår han fast.

Ulv og bjørn

- Norges behandling av ulvebestanden er viden beryktet. Andre land bevarer og bygger opp ulvebestanden, nordmennene, derimot, skyter dem, skriver Mills.

Han konstaterer at nordmennene til og med gir blaffen i å forvalte sine bjørner på en skikkelig måte.

- Norge har mellom 26 og 55 bjørner, men tillater en avskyting på mellom 10 og 20 prosent pr. år. Det eneste håpet for Norges store rovdyr er en endring i opinionen, skriver Mills.

Riktig

WWF-Norge mener BBC Wildlife er i sin fulle rett til å fremme denne kritikken.

- Tidligere var det først og fremst den harde beskatningen av den lille norske ulvebestanden som vakte reaksjoner. Nå har utenlandske medier også fått øynene opp for hvordan Norge driver en minimumsforvaltning av jerv, bjørn og gaupe.

Kritikken er helt på sin plass, sier fagsjef Erik Steineger i WWF-Norge.

<B>KRITISK: Opprettholdes fellingstakten kan Norges gauper bli utryddet, skriver BBC Wildlife.
<B>SKYTES:</B> - Andre land bygger opp ulvebestanden, nordmennene derimot, skyter dem, skriver BBC Wildlife.
<B>ENESTE HÅP:</B> Endring i opinionen er Norges store rovdyrs eneste håp, mener Stephen Mills.
<B>LOVLIG SLAKT:</B> Minst 85 jerver er ulovlig slaktet i Norge siden høsten 2000.