Bedre kvalitet

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon
  • Sosialminister Ingjerd Schou vil ha slutt på elendig sykehjemsdrift i enkelte kommuner og vil lage nye forskrifter som pålegger kommunene å sikre en skikkelig eldreomsorg. Forskriftene vil sette minimumsstandarder for kvalitet. På denne måten vil sosialministeren markere at det ikke er tilstrekkelig at kommunene sørger for tilstrekkelig kapasitet i eldreomsorgen.
  • Sosialministeren fra Høyre viser stadig at hun ønsker å være en krevende øverste sjef for velferdsstaten. De gamle skal ikke bare stues bort, med tilgang til mat et par ganger i døgnet og bleier i stedet for toaletter. Kommunene vil selvsagt klage på dette og etterlyse penger fra staten. Men kan de ikke prioritere de gamle i første omgang, så kan kanskje en annen statsråd få bryet med å framskaffe de pengene som mangler til de mange andre gode formålene i kommunene? Det vesentlige er at kommunene får vite at de ikke kan by sine gamle hva som helst. Så får regningen havne der den rettelig hører hjemme i neste omgang.