- Bedre om vi ble sagt opp!

- Det hadde vært ryddigere om bedriften sa opp folk som er overtallige, sier Peggy Hessen Følsvik i Braathens funksjonærklubb. 1040 skal bort.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Samtlige Braathens-avganger fra Gardermoen var forsinket i kveld. Se hele lista her.

Braathens vil unngå å si opp de 1.040 overtallige bakkemannskapene, og dermed slippe rettssaker. Fagforeningene er svært kritiske til denne framgangsmåten.

Mandag vedtok Braathens styre og bedriftsforsamling å legge ned Braathens bakketjeneste i forbindelse med at SAS har kjøpt Braathens. Tjenesten skal utføres av det nye selskapet Scandinavian Ground Services. Dermed blir 1.040 Braathens-ansatte overtallige, mens de SAS-ansatte ikke berøres.

Dette mener de Braathens-ansatte er ulovlig, fordi de anser omorganiseringen som en virksomhetsoverdragelse. Da skal de ansatte i begge selskapene stilles likt.

- Det vil foreløpig ikke bli oppsigelser av de ansatte, sier administrerende direktør Vidar Meum i Braathens. Han og styreformann Jørgen Lindegaard, som er konsernsjef i SAS, presenterte vedtakene mandag kveld.

Trygg grunn

De mener å være på trygg grunn juridisk ved å definere dette som en outsourcing, etter blant annet å ha konsultert jurister i NHO. 1. september skal bakketjenestene i Braathens overføres til SGS.

- Vi har vært ute etter å finne den beste økonomiske løsningen for Braathens. Det har vært lagt for lite vekt på at vi er i en stilling med store inntjeningsmessige problemer og konkurranse fra mange aktører i luftfarten, sier Jørgen Lindegaard.

Vidar Meum understreker at ledelsen i Braathens tilbyr gode sluttpakker, jobbgarantier og spesialordninger for ansatte over 50 år, nettopp for å unngå å si opp folk. Da er det heller ikke noe grunnlag for arbeidsrettssaker.

Verken Lindegaard eller Meum kan garantere at det ikke vil bli mer nedbemanning i Braathens. Selskapet har ennå ikke sett på den tekniske virksomheten.

- Vi har ikke konkludert i forhold til synergier der, men jeg håper vi kan anbefale noe før sommeren, sier Lindegaard.

Sluttpakker

Braathens tilbyr de ansatte sluttpakker og andre frivillige ordninger, og forutsetter at utformingen skal skje i samarbeid mellom Braathens ledelse og de tillitsvalgte.

Ifølge Meum vil 310 av de Braathens-ansatte kunne få jobb i det nye selskapet for bakketjenester, Scandinavian Ground Services (SGS). Ledelsen regner med at 400 ansatte vil ta imot sluttpakker. De 330 gjenstående vil få tilbud om å delta i en rekrutteringspool, det vil i praksis si permitteringer med en lønnsgaranti på 75 prosent av lønnen ut 2003.

Lederen for Braathens funksjonærklubb Peggy Hessen Følsvik er svært skeptisk til denne løsningen, og mener at de ansatte står svakere juridisk ved permitteringer enn ved oppsigelser.

Svart dag

- Dette er en svart dag for norsk arbeidsliv, sier de tre fagforeningene i Braathens i en felles uttalelse. De mener saken er prinsipielt viktig, og kan berøre ansatte også i andre bedrifter som blir kjøpt opp eller fusjonerer.

Peggy Hessen Følsvik og de andre tillitsvalgte vil ikke samarbeide med ledelsen om sluttordningene, og står fast på at nedbemanningen strider mot arbeidsmiljøloven.

- For å gå til permitteringer, er det en forutsetning at bedriften og de tillitsvalgte er enige om at det er saklig grunnlag for det. Det kan jeg ikke se at det er i dette tilfellet. Det hadde vært ryddigere om bedriften sa opp folk som er overtallige, slik at de har et grunnlag for å gå til søksmål for usaklig oppsigelse, sier Hessen Følsvik.

Lisbeth Eliasson, leder i Braathens Kabinforening, mener problemet bare forskyves til slutten av 2003, da lønnsgarantien utløper. De fagorganiserte mener Braathens-ledelsen på en snedig måte blokkerer muligheten for å kunne gå til søksmål.

(NTB)

<B>BEDRE OM DE BLE SAGT OPP: Fagforeningsleder Peggy Hessen Følsvik i Braathens.