- Bedre pen enn smart

Hvis vi skal tro ny amerikansk forskning er det ikke lenger de smarteste som bidrar mest til et firmas suksess, men derimot de peneste.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

«Skjønnhetskapital» er ifølge en amerikansk undersøkelse livsviktig for dagens firmaer. Lederne for forskningsprosjektene, Jeff Biddle ved universitetet i Michigan og Daniel Hamermesh ved universitetet i Texas, har studert 300 ulike reklamebyråer og kommet fram til følgende resultat:

Jo høyere «skjønnhetskapital» et selskap har, jo bedre klarer firmaet seg.

Forskning

Professorene Biddle og Hamermesh lot seks personer gå gjennom 1250 bilder av firmaenes styremedlemmer, de fleste menn, og satte deretter karakterer på dem ut fra utseende.

Forskerne sammenliknet gjennomsnittsverdien av «skjønnhetskapitalen» i hvert firma. De så på selskapets inntekter, utgifter, størrelse og beliggenhet. Konklusjonen var at medarbeidere med «skjønnhetskapital», var det et firma helst burde ha for å få framgang.

- I Norge vil jeg tro ansettelser i viktige stillinger i næringslivet i stor grad baserer seg på personens faglige bakgrunn og kompetanse, men også attraktivitet. Og da i den forstand at den pene vil bli foretrukket under ellers like omstendigheter, sier professor i psykologi Per Schioldborg ved Universitetet i Oslo.

Lønn

- Er du pen, er sjansen større for at du får toppjobb og høyere lønn. Dette viser flere undersøkelser, sier Per Schioldborg.

De pene har også flere venner enn de mindre pene, hevder professoren.

- De som er tiltrekkende, oppfattes alltid av andre som klart mer sosialt omgjengelige og mer intelligente enn de som er mindre pene, sier Schioldborg.

Professoren hevder også at pene mennesker er mer populære enn mindre pene.

- Forskning innenfor psykologien har påvist at pene mennesker foretrekkes som ledere, og er mest populære på arbeidsplassen, sier Schioldborg.

Han mener bestemt at attraktive mennesker også kan være dyktigere.
- De har større kontaktflate. Det gir dem større bekreftelse og økt selvtillit, sier han.
Arbeidstakere med høy trynefaktor kommer også best ut på lønnsstatistikken.

- En amerikansk undersøkelse fram 1992 viser at de pene tjener gjennomsnittlig 12 prosent mer enn dem som er mindre attraktive, sier han.

- Undersøkelsen viser at pene menn tjener mer enn pene kvinner. Pene menn tjener 15 prosent mer enn mindre attraktive menn, mens blant kvinner er dette tallet ni prosent, sier professoren.

Pupper

I USA er selv ikke kvinnebysten unntatt fra forskning i forbindelse med hvilken oppfatning vi har av våre medmennesker.

I flere ulike undersøkelser i 1980 ble kvinner vurdert ut fra størrelse på bysten. Studiene viste at middels store pupper er mest attraktivt.
Kvinner med liten byste blir sett på som mest intelligente, kompetente, beskjedne og mest moralske.

De med store bryst er de som blir tillagt å være de mest uintelligente, udyktige, ubeskjedne og umoralske.

- En slik undersøkelse viser hvor lett bestemte stereotyper slår ut i forbindelse med kroppsform og utseende, og da særlig i USA, sier professor Schioldborg.

Feite folk

Han mener at de som lider mest på grunn av fokuseringen på utseendet, er de klart overvektige.

- Sterkt overvektige er personer som blir tillagt nettopp egenskaper som dårlig helse og lav intelligens, sier professoren.
Men Per Schioldborg mener det er viktig å ha i mente at de ulike undersøkelsene som oftest er foretatt i USA. Der er skjønnhetsidealet og krav til utseende mer framtredende enn i Norge.

- I Norden er vi mer opptatt av gruppetilhørighet og solidaritet. Tilsvarende undersøkelser i Norge ville nok gitt andre resultater. Her blir ikke det å være pen tillagt så stor vekt, sier Schioldborg.