Bedriftene blør

Bedrifter over hele Norge blør på grunn av renteøkningen og svekket kroneverdi. SSB-sjef Ådne Cappelen venter konkursras neste år hvis renta ikke går ned.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

- Det høye rentenivået vi har nå er drepen for store deler av norsk næringsliv. Dersom vi fortsatt kommer til å ligge på dagens høye rentenivå, tror jeg vi får et ras av konkurser. Mange småbedrifter kommer til å gå med allerede neste år, sier Ådne Cappelen, forskningssjef i Statistisk sentralbyrå.
Han mener at sentralbanken og regjeringen seriøst må vurdere å sette ned rentene, og heller la krona svekke seg ytterligere, hvis ikke renta går ned i løpet av de tre- fire første månedene i 1999, slik SSB har spådd.

- Å kjøre høy rente for å få kronekursen tilbake kan være håpløst hvis situasjonen fortsetter, mener Cappelen.

Underskudd

I 15 år har Harry Simonsen drevet tomannsbedriften Simotec i Trondheim sammen med kona. De importerer utstyr til fiskeoppdrett fra Europa, som de selger til fiskeoppdrettere og næringsmiddelindustri i Norge.

Det har gått opp og ned med bedriften, men omsetningen er etter hvert kommet opp i to millioner kroner. Dessuten har selskapet liten gjeld. Derfor er ikke renteøkningen noe umiddelbart problem for Simonsen.

Men for mange av Simotecs kunder skaper den høye renta stor usikkerhet, og fører til at mange utsetter planlagte investeringer. Det betyr lavere omsetning for Simotec.
Det som bekymrer Simonsen mest er imidlertid verdien på den norske krona, som har falt 15 prosent i verdi i løpet av det siste året.

- Vi spesialbestiller mye av varene for hver enkelt kunde, og med så sterk svekkelse av krona som vi har hatt nå, blir det dyrt å ha åtte og ti ukers leveringstid. Salget er basert på den kronekursen vi hadde i vår, og da har vi måttet ta tapet på vår kappe, forteller Simonsen. Det fleste av Simotecs kunder er eksportbedrifter som tjener på den svake krona.

Smertegrense

Ennå er det ikke så ille at han er redd for at bedriften skal gå dukken.

- Men fortsetter det slik, er det ikke godt å si. Vi har veldig lite å gå på. Smertegrensen nærmer seg, sier Simonsen.
Han foretrekker nesten at regjeringen faktisk devaluerer krona, framfor dagens situasjon.

- Det vi har nå er en snikdevaluering. Hvis vi fikk en erklært devaluering ville kanskje renta gå ned, og i tillegg ville det være lettere å forklare for kundene at varene er gått opp i pris, sier Simonsen.

Sterk reaksjon

Leder Ole Østmo i Norsk Bedriftsforbund, som organiserer nær 4000 små- og mellomstore bedrifter, venter at det vil skje drastiske endringer i bedriftenes investeringer og ansettelser hvis renta ikke går ned tidlig neste år.

- Men følgene på sikt kan bli vel så dramatiske. Med en utlånsrente på over ni prosent er det nå dobbelt så dyrt å ta opp lån som tidligere.

Hvis vi tenker oss at alle nyetableringer stanset opp, ville vi først merke det om fem år. Da ville 20 prosent av både verdiskapning og sysselsetting i privat sektor falle bort. Så mye utgjør nemlig nyetableringene for økonomi og sysselsetting, sier Østmo.