Bedring i arbeidsmarkedet

En forsiktig bedring er å spore i arbeidsmarkedet.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon
 • Jobbsøker? Sjekk Dagbladet.nos jobbsøkerguide

  Ved utgangen av mars var 92.000 personer registrert helt ledige, noe som tilsvarer 3,9 prosent av arbeidsstyrken. I februar var tallet 4,1 prosent.

  Det viser ferske tall fra Aetat. Innen industri og bygg og anlegg er det klare tegn til bedring. Arbeidsmarkedet for disse gruppene har de siste månedene bedret seg gradvis, og det er nå færre helt ledige innenfor de to yrkesgruppene enn for ett år siden.

  - Marstallene bekrefter den forsiktige bedringen vi har sett på arbeidsmarkedet de siste månedene. Aktivisering av de ledige gjennom bruk av jobbklubber og lignende tiltak bidrar til at ledige stillinger raskt kan bli besatt, sier arbeids- og administrasjonsminister Morten Andreas Meyer (H).

  Han legger til at jobben fortsatt ikke er fullført, og at moderat lønnsvekst vil være avgjørende for at stadig flere ledige kan komme i arbeid.

  92.000 helt ledige


  Ved utgangen av måneden var det registrert 92.000 helt ledige arbeidssøkere ved Aetat, noe som tilsvarer 3,9 prosent av arbeidsstyrken. Sesongjustert har den registrerte ledigheten avtatt med 900 personer den siste måneden, etter omtrent tilsvarende økning i februar.

  - Arbeidsmarkedet holdt seg omtrent uendret også i mars. Det har dermed vært relativt stabilt på arbeidsmarkedet i flere måneder, sier arbeidsdirektør Inger-Johanne Stokke.

  Trøndelagsfylkene peker seg ut som et område hvor arbeidsmarkedet har vært i sterk bedring de siste månedene. Ifølge sesongkorrigerte tall har summen av helt ledige og tiltaksdeltakere gått ned i Nord-Trøndelag med sju prosent de siste månedene.

  Bedre for industrien


  Innen bygge- og anleggsarbeid er det særlig stor nedgang i ledigheten blant tømrere og snekkere. I industrisektoren er det støpere, sveisere og platearbeidere som har hatt den mest markante nedgangen.

  Blant en rekke yrker knyttet til offentlig sektor har derimot ledigheten økt relativt mye de siste månedene. Dette gjelder blant annet innenfor helse, pleie og omsorg, undervisning og administrativt arbeid.

  Brytes ledighetstallene ned på alder viser de at det er sterkest vekst i ledigheten for personer på 60 år og over. Men det er aldersgruppen 20 til 29 år som utgjør den klart største andelen helt ledige arbeidssøkere.

  Ledighetsveksten er sterkest for arbeidssøkere med inntil fire års høyere utdanning, men det er personer uten høyere utdannings som utgjør den største andelen av arbeidssøkere. 73 prosent av arbeidssøkerne har ikke høyere utdanning.

 • Jobbsøker? Sjekk Dagbladet.nos jobbsøkerguide

  (NTB)