Begge tiltalte funnet skyldige

Viggo Kristiansen og Jan Helge Andersen ble funnet skyldige i de bestialske drapene på Stine Sofie Sørstrønen og Lena Sløgedal Paulsen. Dommen blir mest sannsynlig anket.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

 Kristiansen kjempet med følelsene

Stine Sofies mor delte ut dikt

Hjerteløst og rått

-Dette er så hjerteløse og rå handlinger at det er helt klart at de er begått under særdeles skjerpende omstendighete, sa sorenskriver Jørn Ree da han leste opp dommen.

Der heter det at drapet på Lena Sløgedal Paulsen hadde karakter av «ren likvidering». Kristiansen ble dømt for drapet, mens Andersen ble frikjent for medvirkning.

Andersen ble derimot dømt for drapet på Stine Sofie, men retten mente han hadde følt seg truet til ugjerningen.

Begge ble kjent skyldig i voldtektene.

I tillegg til livstids fengsel ble Viggo Kristiansen dømt til 10 års sikring.

Jan Helge Andersen fikk overraskende litt mildere straff, han ble frikjent for det ene drapet, og ble dømt til fengsel i 17 år. Andersen ble heller ikke idømt sikring.

Trodde på Andersen

Retten valgte å tro på Jan Helge Andersen, som innrømmet voldtekt og drap sammen med Viggo Kristiansen. Men lite tyder på at dagens dom blir den siste i saken.

Anker uansett

Kristiansens forsvarer, Tore Pettersen, varslet på forhånd at saken blir anket hvis Kristiansen blir dømt. I kveld meldte TV 2 at anken blir sendt.

Ankesaken skal trolig behandles i Agder lagmannsrett. Ifølge berammingskontoret er det mulig at saken kommer opp allerede til høsten.

Kristiansen slipper uansett ikke ut av fengsel. Han er dømt for seksuelle overgrep som han har tilstått mot en liten jente. Kristiansen kommer derfor til å sitte inne frem til ankesaken kommer opp.

Livstid

Aktor la ned påstand om 21 års fengsel. Men straffen kan i virkeligheten bli lengre: I 1997 ble det vedtatt en ny lov om forvaring. Loven er ennå ikke trådt i kraft, men 15. juni blir det sannsynligvis formelt vedtatt at loven trer i kraft fra 1.januar 2002. Forvaring er en straff som gjelder særlig farlige lovbrytere som regnes som utilregnelige.

Fengselsstraff i Norge er begrenset oppad til 21 år. Forvaring kan forlenges utover 21 år. Hvert femte år skal domstolen vurdere om lovbryteren fremdeles skal holdes i forvaring. I teorien kan farlige forbrytere få fornyet forvaringen hvert femte år resten av livet.

- Forvaring er en egen form for straff. Frihetsberøvelsen er den samme som for fengselsstraff, men innholdet er litt annerledes, forklarer førsteamanuensis Svein Slettan, som er ekspert på strafferett.

- Etter 21 år kan straffen forlenges med fem år av gangen, i prinsippet livet ut, forklarer Slettan.

Stortinget jobber med overgangsordningene for de fangene som allerede sitter i fengsel.

Kristiansens straff kan omgjøres til en slik forvaringsstraff. Siden Andersen ikke ble idømt sikring, gjelder ikke det samme for ham, sier Slettan til Dagbladet.no i kveld.

Men hvis dommen ankes og han får sikring av lagmannsretten, kan også hans straff senere omgjøres til forvaring.

SKYLDIG: Jan Helge Andersen.
SKYLDIG: Viggo Kristiansen.