SJOKKERT: Kirsten Engelstad (71) på Vestre gravlund i Oslo. Her skal ektemannen Per gravlegges når snøen forsvinner til våren. 71-åringen er sjokkert over det hun mener er begravelsesbyråenes kyniske utnyttelse av sørgende. Nå advarer hun andre mot det hun omtaler som griskhet kamuflert som omsorg. Foto: Espen Røst / Dagbladet
SJOKKERT: Kirsten Engelstad (71) på Vestre gravlund i Oslo. Her skal ektemannen Per gravlegges når snøen forsvinner til våren. 71-åringen er sjokkert over det hun mener er begravelsesbyråenes kyniske utnyttelse av sørgende. Nå advarer hun andre mot det hun omtaler som griskhet kamuflert som omsorg. Foto: Espen Røst / DagbladetVis mer

- Begravelsesbyråene utnytter sørgende

Da Kirsten Engelstad (71) skulle begrave ektemannen, valgte hun Norges største begravelsesbyrå. Nå sitter enka igjen med en skyhøy regning og føler seg lurt.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(Dagbladet): Kirsten Engelstads ektemann døde i begynnelsen av desember. I flere uker hadde 71-åringen våket dag og natt ved sykesenga til mannen hun hadde vært gift med i 47 år. To dager etter mannens bortgang oppsøkte Engelstad et av byråene som reklamerte i en folder i venterrommet på Kreftsenteret ved Ullevål sykehus. Valget falt på Norges største begravelsesbyrå med en omsetning i fjor på vel 184 millioner kroner.

- Jeg var i sorg og utrolig sliten da jeg kontaktet Jølstad begravelsesbyrå. Jeg tok det for gitt at de ville ivareta mine behov. Istedet møtte jeg et byrå som bare tenkte profitt, hevder Engelstad.

En enkel, verdig begravelse 71-åringen forteller at hun var opptatt av at ektemannen skulle få en verdig, men enkel begravelse. Dette tydeliggjorde hun for begravelseskonsulenten og sier hun ga beskjed om at hun ville gjøre mye av arbeidet med begravelsen selv for å spare utgifter. Engelstad sier hun aldri fikk forelagt en prisliste, noe byrået er pliktig til. Da regningen kom fra Jølstad lød den på 60 595 kr.

- Jeg godtok ting jeg aldri ville godtatt i en annen fase i livet. I ettertid ser jeg at det var urimelig dyrt, for det var jeg som gjorde det meste av papirarbeidet, utformet og bestilte dødsannonse, satte opp program for seremonien, bestilte prest, musikere, gravstein og tid for urnenedsettelse. I tillegg bestilte jeg sted til minnesamvær og kaker. For dette betalte jeg nesten 28 000 kroner, forteller Engelstad.

Det betyr at 71-åringen har betalt nærmere 90 000 for ektemannens begravelse.

- Uredelig Engelstad mener Jølstad har opptrådt uredelig og at de utnyttet henne i en vanskelig tid.

- I møtet med Jølstad sa jeg klart fra at jeg ønsket å bestille snitter til minnesamværet selv, men ble fortalt at det ville bli rimeligere om jeg bestilte gjennom byrået. I ettertid har jeg funnet ut at det ikke stemte. For snittene betalte jeg 159 kroner per kuvert. Hadde jeg bestilt direkte fra leverandøren ville jeg betalt 100 kr. per kuvert. Det gir en prisdifferanse på mer enn 4 000 kr. for de 72 kuvertene, sier 71-åringen

- Jeg opplever at alle de tingene jeg i ettertid har sjekket har samme uredelighet ved seg.

Engelstad er forberedt på at hun ikke når fram med sin klage til klagenemnda for gravferdssaker, men ønsker å fortelle om sine erfaringer for å advare andre. Etter begravelsen har hun vært i kontakt med flere som sier de har hatt lignende erfaringer med andre byråer. Hun mener statlige institusjoner må ta kontroll over en bransje hun mener driver økonomiske utnytting av pårørende.

- Etter mitt skjønn utnytter begravelsesbyråene sørgende i en vanskelig situasjon. Jeg er svært overrasket over at samfunnet overlater oss til en bransje med en slik profitt-tankegang. Min motivasjon for å fortelle om det jeg oppfatter som kynisk griskhet kamuflert som omsorg, er å oppfordre politikere og offentlige myndigheter til å ta ansvar for å få satt en stopper for dette. Det første som bør kreves, er at begravelsesbyråer pålegges å publisere spesifiserte priser på alle sine varer og tjenester på internett. Bare slik kan pårørende få en mulighet til å sjekke og sammenligne priser, sier 71-åringen. 

Omsatte for 1 milliard Begravelsesbransjen omsatte for mer enn 1 milliard kroner i fjor, fordelt på om lag 40 000 begravelser. Oslo kommune står for om lag 70 kommunale begravelser årlig. De betaler mye mindre for en gravferd enn det Engelstad gjorde

- NAVs takst er i år på vel 20 000 kroner. Da besørger byrået hvit kiste og pynting i kirken i tillegg til frakt, kremasjon og alle utlegg. Jeg vil si det er en verdig begravelse, sier Margareth Eckbo direktør i gravferdsetaten i Oslo kommune.

Eckbo mener kommunen får en svært god pris fordi de fasiliterer så mange begravelser iløpet av et år. Hun ønsker ikke å kommentere begravelsesbyråenes prising, men sier:

- Jeg håper byråene underetter kundene om hva det koster slik at de ikke får seg en overraskelse i ettertid.

Men det er nok nettopp det mange får når regningen for begravelsen kommer. På nettsidene til norske begravelsesbyråer, er det få priser å finne. De fleste byråene må man ringe eller oppsøke for å få prisliste.

- Vanskelig å orientere seg Dagbladet har anonymt ringt begravelsesbyråer over hele landet for å høre hva en gjennomsnittsbegravelse koster. Ifølge Forskrift om prisopplysning for gravferdstjenester plikter begravelsesbyråene «uoppfordret å opplyse om og tilby prislisten ved første gangs henvendelse». Men i Dagbladets ringerunde var det kun et fåtall av begravelsesbyråene som kunne gi annet en antydninger om hva en begravelse ville koste.

Ifølge Dagbladets ringerunde hevder byråene at en gjennomsnittlig begravelse koster et sted mellom 25 000 og 35 000 kroner, men alle fremholder at pris avgjøres av de valg pårørende gjør. Jølstad begravelsesbyrå antydet kostnadene til å ligge rundt 30 000 kroner.

Lars Erik Svanholm, daglig leder i Svanholm begravelsesbyrå i Trondheim, mener det er for vanskelig for sørgende å orientere seg om priser hos mange norske begravelsesbyråer. Han synes det er beklagelig at ikke flere tilgjengeliggjør prisene. Selv har han lagt ut alle priser på byråets nettsider.

- Av flere hundre begravelsesbyråer er det nok bare en håndfull som har lagt ut priser på nett. Mitt inntrykk er at sørgende, spesielt ved plutselige dødsfall, er i et vakuum der de ikke alltid er i stand til å forholde seg til økonomi. Vi kunne i mange tilfeller solgt mye mer til de pårørende om vi ønsket det. Derfor er det så viktig at vi som bransje er oss vårt ansvar bevisst, mener Svanholm.

Les hva Jølstad begravelsesbyrås administrerende direktør Jan Willy Løken svarer på kritikken fra Kirsten Engelstad.