Begrenset P4-innsyn

Kultur- og Kirkedepartementet offentliggjør en håndfull dokumenter om tildelingen av radiokonsesjon. Men i nøkkelnotatet, som anbefaler at konsesjonen gis til Kanal 4, er alle vurderinger utelatt.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Det er P4, taperen av kampen om å få drive reklamefinansiert radio, som har krevd innsyn i saksdokumentene. Kulturminister Valgerd Svarstad Haugland kunngjorde 20. desember at P4 ikke fikk forlenget sin tillatelse, stikk i strid med hva de fleste forventet.

Konsesjonen gikk til Kanal 4, en gruppering som består av flere store regionsaviser, mediehuset Vårt Land og NTB.

Sterke reaksjoner

Dette utløste mildt sagt sterke reaksjoner fra P4-sjef Rune Brynhildsen og hans ansatte. Det ble varslet søksmål mot staten i milliardklassen og utdelt friske karakteristikker av vedtaket og statsråden personlig. P4 krevde også innsyn i samtlige dokumenter som angår tildelingen.

Anbefalingen fra departementets medieavdeling er datert 4. desember. Her tilrådes det at Kanal 4 får konsesjonen. Begrunnelsen er at Kanal 4 har den beste programprofilen i forhold til kravene til allmennkringkaster.

Det vises til konsulentselskapet eScienza som har foretatt en vurdering av den økonomiske realismen i prosjektet. Konklusjonen er at realismen er akseptabel, men at den forutsetter en oppgang i reklamemarkedet.

Søknadene gjennomgås

I selve hovednotat fra medieavdelingen gjennomgås de seks søknadene opp mot kravene. I realiteten dreier det seg om fem søkere, ettersom én ikke kan betale konsesjonsvederlaget på 160 millioner kroner.

Det 19 sider lange notatet er i hovedsak en beskrivelse av de fem søkernes programløfter i forhold til krav som bredde og dybde i sendingene, livssyn, barneprogrammer, sendinger for unge, samiske sendinger, nyheter, utenriks, etc.

Hver omtale av de fem under de ulike sendekategoriene avsluttes med en vurdering fra medieavdelingen. Denne er imidlertid strøket gjennom hele notatet. Det er også totalvurderingen til slutt.

Ikke økonomiinnsyn

P4 får heller ikke innsyn i den vurdering som konsulentselskapet eScienza gjør av økonomien i den enkelte søknad.

Departementet offentliggjør også en liste over anmerkninger på P4s etterlevelse av konsesjonsvilkårene, fra 1993 til 2001. P4 hevder selv at kanalen aldri har fått noen påpakning fra departementet om brudd på vilkårene, men listen inneholder en rekke kritikkpunkter fra stortingsmeldinger og mediepolitiske redegjørelser

Også dette notatet munner ut i en vurdering, men i likhet med de øvrige er den slettet. Kulturministeren har sagt at fortiden ikke har hatt innflytelse på valget av Kanal 4, men legger likevel ut en lang liste over ankepunkter mot P4.

  • De frigitte dokumentene finner du på Odin.