Behandler infarkt med stamceller

Om en måned kan norske hjerteleger svare på om kroppens egne celler kan reparere hjertet etter et infarkt.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Medisinske forskere verden rundt jobber intenst for å finne ut om kroppens egne celler kan brukes til å reparere organskader. Foreløpige resultater tyder på at stamceller kan gjøre nytte for seg i behandlingen av blant annet alzheimer, diabetes, parkinson og hjerteinfarkt.

Rikshospitalet og Ullevål universitetssykehus samarbeider om et forskningsprosjekt, som omfatter 101 pasienter med akutt hjerteinfarkt. Halvparten av dem har fått stamcelletransplantasjon, den andre halvparten ikke.

Resultater i oktober

-  Formålet med stamcelletransplantasjon ved akutt hjerteinfarkt er å redusere infarktstørrelsen og bedre hjertefunksjonen. Det er gjort et fåtall mindre studier på verdensbasis, som har gitt optimistiske resultater. Men større studier må til før endelig avklaring om stamcelletransplantasjon reduserer infarktstørrelsen, sier stipendiat og kardiolog Svein Solheim ved hjertemedisinsk avdeling på Ullevål.

I går presenterte han prosjektet på fagdagene på Ullevål. De første resultatene vil foreligge i slutten av oktober, og skal presenteres på en større amerikansk hjertekongress i november.

-  Hovedformålet med studien er å undersøke om stamcellegruppa får en bedret hjertefunksjon etter seks måneder sammenliknet med kontrollgruppa. Vi vil deretter undersøke pasientene etter 12 måneder. Det blir svært interessant å se hvor mye av skaden som kroppens egne celler har klart å reparere, sier Solheim.

Studien, som ledes av overlege Kolbjørn Forvang ved Rikshospitalet, startet høsten 2003. Siste pasient ble innrullet i vår. Alle er i alderen 40- 75 år og har hatt akutt infarkt i en grein av venstre kransåre - en viktig åre som forsyner hjertemuskelen med blod og oksygen.

Ingen komplikasjoner

-  Beinmarg ble høstet fra hoftekammen til pasientene 4- 7 dager etter infarktet i den gruppa som ble trukket ut til å få stamceller. Dagen etter ble renset beinmarg satt i den blodåra som opprinnelig hadde gått tett i forbindelse med infarktet, sier Solheim

-  Både de pasientene som fikk stamceller og de pasientene som ikke fikk det, har fått det som anses som optimal behandling etter et hjerteinfarkt i tillegg, forklarer kardiolog Svein Solheim.Foreløpig er det ikke registrert alvorlige komplikasjoner forbundet med stamcelleterapi etter hjerteinfarkt. Siden det er kroppens egne stamceller som brukes, er det heller ingen problemer med at kroppen avstøter cellene.

STAMCELLEFORSKER: Stipendiat og kardiolog Svein Solheim ved hjertemedisinsk avdeling på Ullevål.