Behandling av fanger

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon
  • Pentagon sendte selv ut bildene av den første fangetransporten fra Afghanistan til burfengselet på den amerikanske militærbasen i Guantanamo Bay på Cuba. Inne i nettinggården med ruller av barberbladpiggtråd på toppen, lå fangene i oransje fangedrakter på kne. De var blindet med svarte masker foran øynene og gjort døve med tette øreklokker. I torturfaget kalles dette å frata fangene sansenes bruk for å gjøre dem usikre, redde og forvirret. Bildene utløste protester og kritikk som hevdet at dette var brudd på Genhvekonvensjonens bestemmelser om behandling av krigsfanger. Bruddet likner mye på det regelbruddet irakere nå har begått i sin behandling av amerikanske krigsfanger.
  • Forsvarsminister Donald Rumsfeld svarte at fangene i det såkalte «Røntgenfengselet» (vaktene kunne se rett gjennom nettingburene) ikke var krigsfanger, men «ulovlige stridende». Ikke alle Rumsfelds offiserer var glade for denne fangebehandlingen. De fryktet at den ville få konsekvenser for behandlingen av amerikanske krigsfanger i framtidige konflikter. Etter noen uker ga Rumsfeld delvis etter, og lovet å behandle fangene i henhold til konvensjonene, men uten å gi dem fulle rettigheter.
  • Det burde være selvsagt for et land som USA at alle fanger tatt i krig skal gis fulle rettigheter i medhold av Genhvekonvensjonene enten fangene kommer fra Pakistan, Saudi-Arabia, Afghanistan, Irak, Danmark eller Sverige. Men etter terrorangrepene den 11. september 2001 har den amerikanske Kongressen vedtatt et omfattende lovverk, med seinere tilføyelser, under navnet «The Patriot Act». I alle saker som puttes i den store terrorsekken, undergraver unntakslovene det grunnlovsfestede vern mot overgrep fra myndighetene som i alle år har vært vernet om individets frihet og ukrenkelighet i Amerika. Fremdeles sitter et ukjent antall arrestanter i fengsel uten sikre rettigheter til advokathjelp, innsyn i tiltale og bevismateriale, og uten rett til behandling i en domstol. Dette bidrar også, tragisk nok, til å svekke USAs klage over behandlingen av amerikanske fanger.