BEHOLDER BEMANNINGEN: De midlertidige stillingene i Nav blir ikke kuttet, sier arbeids- og inkluderingsminister Dag Terje Andersen på en pressekonferanse mandag ettermiddag.
Dette er et tiltak for å løsen krisen i etaten.
Foto Cornelius Poppe / SCANPIX
BEHOLDER BEMANNINGEN: De midlertidige stillingene i Nav blir ikke kuttet, sier arbeids- og inkluderingsminister Dag Terje Andersen på en pressekonferanse mandag ettermiddag. Dette er et tiltak for å løsen krisen i etaten. Foto Cornelius Poppe / SCANPIXVis mer

Beholder midlertidige stillinger i Nav

Slik skal regjeringen få bukt med Nav-krisen.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

REGJERINGSKVARTALET (Dagbladet.no): De midlertidige stillingene i Nav blir beholdt. Det kom fram på en pressekonferanse mandag ettermiddag der arbeidssminister Dag Terje Andersen orienterer om tiltak for å styrke kriserammede Nav.

- Vi skal videreføre driften med det antallet ansatte som vi har i dag, sier Andersen.

Andersen legger også opp til at Nav kan flytte ressursene rundt i ulike fylker, siden behandlingstiden varierer i ulike deler av landet. Med bedre datasystem og rutiner har Andersen tro på at Nav kan klare å holde køen av nye saker unna.

- Vi vil lære av dem som behandler raskt, sier han på pressekonferansen.

Kostnadene ved å opprettholde dagens bemanning vil regjeringen presentere i mars.

- Vi har oversikt
De nye tiltakene kommer dagen etter at det ble kjent at regjeringen har besluttet å utsette de delene av Nav-reformen som omhandler attføring og rehabilitering, som opprinnelig var planlaget gjennomført fra 1. oktober i år, til 1. mars 2010. Meningen er å heller prioritere arbeidet med sikre at folk får utbetalt ytelser til livsopphold innenfor fristene som er satt, og frigjøre saksbehandlere som kan jobbe med dagpengesøknader.

På pressekonferansen vil ikke Andersen svare på hvor mange årsverk eller stillinger de midlertidige ansettelsene utgjør. Han vil heller ikke svare på hvor mye penger det vil koste, men sier på spørsmål at det er snakk om et betydelig beløp.

- Hvor god oversikt har dere over det som skjer i Nav?

-Vi har stort tilfang av informasjon. I motsetning til det dere kanskje tror, så følger vi med i media. Vi følger med på offentlig statistikk og på fagbevegelsen, og jeg har månedlige møter med Nav-direktøren, senest i dag morges, sier Andersen på spørsmål fra Dagbladet.no.

Kraftig kritikk
Andersen er blitt kraftig kritisert av opposisjonen på Stortinget fordi folk som har krav på dagpenger i forbindelse med ledighet har ventet i lang tid på å få noe de har krav på.

På pressekonferansen sier han at det ikke er tatt stilling til opposisjonens forslag om garantering om utbetaling av dagpenger innen to uker etter søknaden kommer inn.

- Det er selvfølgelig uakseptabelt at folk blir henvist til sosialkontoret i stedet for at søknader blir behandlet, gjentok han på pressekonferansen.

Legger frem forslag for Stortinget i mars
Arbeids- og inkluderingsministeren sier at han vil legge fram en stortingsproposisjon for Stortinget senest 20. mars.

- Her vil vi gi en bred gjennomgang av etaten, og foreslå nye tiltak. Et av tiltakene er at Nav får beholde midlertidige stillinger, sier Andersen.

— Det viktigste nå er å sikre at Arbeids- og velferdsetaten i en situasjon med sterkt stigende arbeidsledighet klarer å utbetale alle livsoppholdsytelser innen fastsatte frister, sier statsråd Andersen.

Dagbladet.no kommer med mer.