Beinskjørhet knekker oss

Hvert år brekker 9000 nordmenn lårhalsen og 15 000 underarmen. Til tross for generelt høyt melkeinntak har vi svært lav beintetthet sammenliknet med andre europeere.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Beintettheten blant norske kvinner og menn er blant de laveste i Europa, og vi ligger på topp internasjonalt i antall lårhals-, håndledds- og ryggvirvelbrudd. 140 000 kvinner og 95 000 menn over 50 år har misdannelser i ryggvirvler, som kan være forårsaket av brudd. Hver tredje over 50 år lider av beinskjørhet.

- Lav beinmasse gir beinskjørhet og dermed økt risiko for brudd, forklarer overlege Jan A. Falch ved Aker sykehus i Oslo.
Tallene blir presentert i siste nummer av Tidsskrift for Den norske lægeforening.

- Stor kroppshøyde og lav vekt hos nordmenn sammenliknet med andre europeere kan kanskje forklare noe av den høye bruddhyppigheten, sier Falch.

Han er en av Norges fremste spesialister på beinskjørhet.

Drikker mest melk

Samtidig som vi ofte brekker armer og bein, ligger nordmenn på topp i inntak av kalsium fra blant annet melk og osteprodukter, som er kjent for å styrke beinstrukturen.

- Vi vet ikke hvorfor det er slik, men vi vet heller ikke om tallene hadde vært enda verre hvis ikke nordmenn hadde hatt så høyt kalsiuminntak, sier Falch.
- Forhold som klima, fysisk aktivitet og arvelighet er faktorer vi vet lite om, men som likevel kan gi oss svar i framtida.

I dag er det slik at kvinner i Oslo har bortimot fire ganger større risiko for å få lårhalsbrudd enn kvinner i Sør-Europa, Hongkong og afroamerikanske kvinner i USA.

9000 brudd i året

- I årene framover vil det bli flere eldre her i landet og det forventes at antallet brudd vil øke i takt med dette. I tillegg er det påvist en økning i antallet brudd uavhengig av at det blir flere eldre, sier Falch.
Han regner med mer enn en dobling i antallet brudd i de nærmeste 50 årene.

Gjennomsnittlig liggetid på sykehus for pasienter med lårhalsbrudd er 12,7 dager. Med 9000 brudd i året betyr det at vel 300 akuttkirurgiske senger daglig er belagt med disse pasientene.

- Hvorfor nordmenn har lav beintetthet er så langt ukjent, og det er ikke påvist noen risikofaktorer som kan forklare dette. Det er vanskelig å finne effektive tiltak før man kjenner årsakene, sier overlege Jan A. Falch ved Aker sykehus.

BEKYMRET: Overlege Jan A. Falch på Aker sykehus er bekymret over det høye antallet nordmenn med beinskjørhet.