NY HANDLINGSPLAN: Likestillingsminister Audun Lysbakken (SV) la i formiddag fram regjeringens handlingsplan «Likestilling 2014». Foto: Espen Røst / Dagbladet
NY HANDLINGSPLAN: Likestillingsminister Audun Lysbakken (SV) la i formiddag fram regjeringens handlingsplan «Likestilling 2014». Foto: Espen Røst / DagbladetVis mer

- Bekjempelse av vold er en forutsetning for likestillingen

Den siste tids voldtektsbølge har vist at dette kan være en utfordring, sa likestillingsminister Lysbakken da han la fram handlingsplanen «Likestilling 2014» idag.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(Dagbladet): Likestillingsminister Audun Lysbakken (SV) la i formiddag fram regjeringens handlingsplan «Likestilling 2014».

Lysbakken sier at likestilling skapes i bedriftene, organisasjonene og i familiene, og legger fram 86 nye tiltak fordelt på 9 hovedmål som skal gi økt likestilling i Norge.

- Jeg ønsker meg en bred offensiv for likestilling og tett samarbeid med alle parter i arbeidslivet, sier Lysbakken.

Handlingsplanen er den første på 20 år og er ment å styrke likestillingen mellom kvinner og menn her i landet. Ifølge Lysbakken er noe av problemet at kvinner og menn bruker gode velferdsordninger skjevt: Kvinner tilpasser yrkeslivet til familien, mens menn tilpasser familien til yrkeslivet.

Voldtektsbølgen Ett av hovedmålene i den nye handlingsplanen er «Frihet fra vold, tvang og overgrep». Voldtektsutvalget har estimert at et sted mellom 8000 og 16000 voldtas i Norge hvert år. Både kvinner og menn utsettes for og øver vold, men forskning viser at kvinner i større grad enn menn utsettes for seksuelle overgrep.

- Bekjempelse av vold er en forutsetning for likestillingen. Uten å vinne kampen mot volden kan vi ikke bli et likestilt samfunn. Den siste tids voldtektsbølge har vist at dette kan være en utfordring. Vi må ha fokus på gutters holdning til jenter, og jenters evne til å sette grenser, sier Lysbakken.

Regjeringen sier de vil bekjempe og forebygge alle former for vold, tvang og overgrep, og sikre at ofre får den hjelp og beskyttelse de har behov for uavhengifg av kjønn, alder, seksuell orientering, etnisk bakgrunn eller funksjonsevne.

- Voldtektsbølgen vi har sett i Oslo den siste tiden har justisministeren uttalt seg spesielt om. I et likestillingsperspektiv vil arbeidet mot vold i nære relasjoner være det viktigste. Vold mot kvinner er både en årsak til manglende likestilling og et hinder for reell likestilling mellom kjønnene, sier Lysbakken.

- Det handler om kvinners rett til trygghet. Jeg tror bevisstgjøring er viktig. Holdningskapende arbeid må starte allerede i skolen. Hovedpoenget for oss må være å sette jenter bedre i stand til å sette grenser, sier Likestillingsministeren.

Kroppsfiksering Lysbakken vil også gjøre noe med kroppsfikseringen i samfunnet. I «mål 1» i handlingsplanen heter det blant annet at regjeringen ønsker å redusere kroppspresset mot både gutter og jenter og jobbe mot et kroppsfiendtlig moteideal.

- Regjeringen vil gå i dialog med reklamebransjen og mediene for å redusere omfanget av reklame som bidrar til uoppnåelige kroppsidealer. Vi vil også utrede påbud om merking av retusjert reklame og hvor mye dette påvirker oss, sier Lysbakken.

Regjeringen vil også gå i dialog med leketøysbransjen for å bryte med tradisjonelle kjønnsstereotypier rettet mot barn.

Pappatrillegruppe I forkant av dagens fremleggelse gikk Audun Lysbakken ut i NRK og sa at han vil ha offentlig arrangerte pappagrupper slik at fedre kan møtes og dele erfaringer når de har pappaperm.

- Mens mødre har mange tilbud og mange muligheter til å møtes, så har fedre få slike muligheter i dag. Det å kunne dele erfaringer, få økt selvtillit og ha et sosialt fellesskap i permisjonen, tror jeg er like viktig for menn som for kvinner, sier Lysbakken.

Stortingsrepresentant og nybakt pappa Nikolai Astrup (H), synes det er grenser for hva staten skal bruke penger på.

- Dette synes jeg er det reneste sludder. Fedrene er i en helt annen situasjon enn det mødrene er i når de akkurat har vært igjennom en fødsel. Jeg kan ikke se at dette er en statlig oppgave, sier han til statskanalen.

Men Lysbakken kunne selv tenke seg å være med i en papparing.

- Vi fedre har nok i større grad trillet barnevognene alene, mens kvinner har noen å trille med. Jeg tror mange fedre kan tenke seg å være med i en pappagruppe. Dette er helt frivillig selvsagt, men de forsøkene vi har gjort har vist at dette er populært, sier han.

Verdensmester Norge framheves ofte som et av verdens mest likestilte land, og Lysbakken mener gode politiske grep gjennom en årrekke, og en ambisjon om et likestilt samfunn har gitt resultater:

- Det er bra, men vi skal være i utvikling. Vi har tatt en rekke initiativ for å fremme likestilling i Norge men vi kan bli bedre. Med en ny stortingsmelding som vi er igang med å utforme kan vi legge en strategi for årene som kommer. Vi ønsker at det skal være likestilling på alle samfunnets arenaer, sier Lysbakken.