Beklagelig beslutning

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

1 million tonn CO2 i året er mye forurensning. Naturkrafts planlagte kraftverk på Kårstø i Tysvær kommune i Rogaland kommer til å slippe ut minst denne mengden i året som et avfallsprodukt etter produksjonen av 3 TWh elektrisk kraft, eller 2,5 prosent av det norske kraftbehovet slik det nå er. Før det er etablert en ordning for handel med forurensningskvoter, kommer denne forurensningen i tillegg til alle de andre utslippene som heller ikke blir redusert. Det går nå entydig mot at Norge ikke klarer å oppfylle kravene i Kyoto-avtalen. Vår indignasjon over at president George W. Bush startet sin regjeringsperiode for snart fire år siden med å bryte ut av forpliktelsene i Kyoto-avtalen, blir ikke spesielt troverdig når vi holder fast ved avtalens tekst, men selv bryter med forpliktelsene. Da er det jo vi som jukser, mens den amerikanske presidenten har tatt et ærlig standpunkt.

Vi beklager at Naturkraft har bestemt seg for å bruke den ene av sine to konsesjoner og bygge et kraftverk som gjør det vanskeligere for Norge å holde fast ved en miljøpolitisk forsvarlig linje. Vedtaket hadde først vært framtidsrettet dersom planen hadde vært å bygge et kraftverk med en løsning av CO{-2}-problemet.

Naturkrafts beslutning ga statsminister Kjell Magne Bondevik en dårlig dag på jobben. Hans energiminister fra Høyre jublet for vedtaket, som er et direkte resultat av den saken statsministerens første regjering, den han virkelig ledet, forlot regjeringskontorene på. Bare ett år seinere ga han opp og ofret sin motstand mot forurensende gasskraftverk i Sem-erklæringen for å komme tilbake til regjeringskontorene. Onsdag ble denne unnfallenheten stilt til skue av Hydros Eivind Reiten, som nå er den drivende kraften sammen med Statkraft i Naturkraft etter at Statoil går sine egne veier. Så mens energiministeren jublet over gasskraftverket, var regjeringssjefen en skuffet og vonbroten mann.

En fortsatt ansvarsløs økning av utslippene av klimagasser er ikke bærekraftig. Dette kraftverket bør fortsatt ikke bygges.