Oslo kommune:

- Beklager

Kommunen er lei seg for at de har bidratt til at ekteparet Reidun og Julian Naustvik (81) fikk en dårlig opplevelse i møte med dem.

Ville ikke hjem: Reidun Naustvik måtte amputere det høyre beinet sitt etter en blodpropp. De neste månedene var hun inn og ut av sykehus med helseplager av ulik art, og familien skjønte at hun ikke lenger kunne bo hjemme. Kommunen ville det annerledes.
Ville ikke hjem: Reidun Naustvik måtte amputere det høyre beinet sitt etter en blodpropp. De neste månedene var hun inn og ut av sykehus med helseplager av ulik art, og familien skjønte at hun ikke lenger kunne bo hjemme. Kommunen ville det annerledes.Vis mer

Ekteparet Reidun og Julian Naustvik (81) mener bydelen presset på for å få Reidun hjem igjen etter opphold på sykehus og helsehus.

Det var etter at Reidun måtte amputere beinet etter en blodpropp i februar i år at alt ble snudd på hodet. Tidligere hadde hun klart seg hjemme med hjelp fra mannen, men nå gikk det ikke lenger.

- Jeg følte meg ikke trygg hjemme, sier Reidun til Dagbladet.

Familien opplevde at bydelen hele veien presset på for å få Reidun hjem igjen - til tross for at verken hun eller familien ønsket dette.

- Beklager

Oslo kommune, ved bydel Østensjø, synes det er leit at de har bidratt til ekteparets dårlige opplevelser i møte med kommunen.

- Vi beklager den opplevelsen Reidun og Julian sitter igjen med, og at familien ikke opplevde den sikkerheten og forutsigbarheten man skal når man er i en sårbar situasjon. Vi håper Reidun vil trives på sykehjem, og ønsker henne og familien alt godt, skriver avdelingsdirektør ved Avdeling mestring og omsorg ved bydel Østensjø, Jatinder Sharma, til Dagbladet.

- Vi har fulgt våre prosedyrer som skal sikre en god, faglig vurdering pasientenes behov, men her har ikke kommunikasjonen mellom oss og familien, og mellom oss internt i kommunen vært god nok, og det skal vi lære av.

- Ikke økonomisk motivert

Kommunen sier at slike historier ikke er vanlige, men at de har forbedringsområder når det gjelder samarbeid og kommunikasjon mellom de ulike kommunale instansene rundt brukeren.

Det er en del av rutinen at pasient og fagerpesonell foreta hjemmebesøk, selv om pasienten har søkt om sykehjemsplass, opplyser Sharma.

- I Reiduns tilfelle ble søknaden også innvilget, noe hjemmebesøket var med på å underbygge.

Han understreker at økonomi ikke er styrende for vedtak i enkelttilfeller.

- Alle brukere skal ha den pleie og behandling de har krav på. Hjemmebesøkene er en del av rutinen for å sikre dette.

Fordi de fleste ønsker å bo hjemme, bygger nå ut hjemmetjenesten og lavterskeltilbud som skal ivareta alle de eldre som skal bo hjemme inn i alderdommen.

- Vi satser også sterkere på forebyggende tiltak og oppsøkende virksomhet for å gjøre hjemmet til et trygt sted og for å tilby sosiale arenaer også utenfor institusjon.

Vil invitere til samtale

Familien reagerer også på det de mener er uprofesjonell og til dels dårlig behandling ved Ryen helsehus i Oslo.

Ryen helsehus, ved institusjonssjef Johnny Jakobsen, beklager overfor familien Naustvik. Han sier helsehuset samarbeider tett med pasienter, pårørende og bydel når pasienten er hos dem.

Om de to forflytningene sier han at det dessverre kan se ut som opplysninger knyttet til disse ikke er registrert, basert på det Reidun Naustvik forteller.

- Ansatte skal også bruke forflytningshjelpemidler når det er mulig. Det er som oftest mest skånsomt for pasienten, og burde vært brukt på denne pasienten, sier Jakobsen til Dagbladet.

De pårørende reagerte på at Reidun Naustvik ble gitt paracetamo da hun var på helsehuset. Jakobsen sier han at det ikke står oppgitt i journal eller epikrise, verken fra sykehus, fastlege eller bydel at Naustvik ikke tåler dette.

- Informasjonen vi sitter med er at dette var ukjent for personalet ved helsehuset helt til pasienten selv informerte om dette etter å ha fått paracetamol.

Helsehuset vil nå invitere familien til en samtale for å høre hvordan de kan bedre sine tjenester.

- Det er viktig at alle skal føle seg trygge og oppleve at de blir godt ivaretatt. I samtalen med familien vil vi gjerne høre mer om dette for å finne ut hvordan dette kunne vært fanget opp tidligere slik at situasjonen kunne vært unngått.

- Tidenes satsing på sykehjemsbygg

Sykehjemsetaten, ved direktør for samfunnskontakt Henrik Mevold, skriver til Dagbladet at alle med vedtak om langtidsplass på sykehjem skal få tilbud om plass innen 14 dager.

- I tillegg er det fritt sykehjemsvalg. Oslo kommune har 3600 langtidsplasser på 39 langtidshjem og det er ikke alltid det er ledig på ønsket langtidshjem med en gang. De fleste velger å flytte dit det er ledig, for deretter å sette opp liste med tre ønskesykehjem. De får da tilbud om plass på ønsket langtidshjem når det er ledig.

- Det er fint å høre at familien er fornøyd med det tilbudet de får på Vålerengahjemmet. Kvaliteten på rommene vil variere mellom de ulike byggene og dette er noe vi jobber med. Oslo kommune er inne i tidenes satsing på nye sykehjemsbygg der mange gamle bygg skal rives. Fram til 2023 skal vi åpne minst 13 nye moderne sykehjemsbygg.