Bendik ga blaffen

Bendik Rugaas fikk for ett år siden klar beskjed om at slottsombyggingen var blitt et pengesluk utenfor all kontroll. Statsbygg konstaterte allerede da at slik ville situasjonen være helt til Slottet var ferdig. Den daværende planleggingsministeren løftet ikke en finger.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Flere brikker i spillet om slottet avdekkes nå. Et hemmeligholdt vedlegg til et brev Statsbygg sendte Arbeids- og administrasjonsdepartementet i juli, ble frigitt i går, etter at Dagbladet hadde anket hemmeligholdelsen. I vedlegget tar Statsbygg selvkritikk for å ha gått med på en gjennomføringsmodell som ikke var faglig forsvarlig.

Men det er først og fremst de to andre partene, kongeparet og de ulike departementene som har hatt saken, som får gjennomgå.

Det norske slott

Bendik Rugaas er en av dem. Han skulle bygge det norske hus. Det nærmeste han kom, var å styre rehabiliteringen av slottet. 24. juli i fjor gjør Statsbygg det klart at det har vært umulig å avvise Slottets fordyrende og kompliserende ønsker så lenge særmøtet - hvor kongen og dronningen møter - er det besluttende organ. Særmøtet ble opprettet mot Statsbyggs ønske.

Statsbygg skriver: «Med den administrasjonsordning som gjelder og hvor Statsbygg er forpliktet til å ivareta de særlige løsninger brukerhensyn tilsier og Riksantikvarens krav stiller, er det ikke mulig å kontrollere og styre denne type kostnadsøkninger (...) Den situasjonen som er beskrevet ovenfor vil vedvare inntil Slottet er ferdig rehabilitert og prosjektet avsluttet (vår utheving, red. anm.).

Svarte ikke

Dette brevet besvarte aldri Rugaas, selv om departementet i debatten denne sommeren flere ganger har refset Statsbygg for ikke å varsle om manglende styring. Rugaas var i går ikke tilgjengelig for kommentar.

I vedlegget vises det også til et notat av 5.12.96 skrevet av tidligere direktør i Statsbygg, Kjell Brevik. Der går det fram at Statsbygg hadde ønsket en enklere stil på kontorene i slottet. Men Slottet satte foten ned, og krevde samme kvalitet på kontorer som på representasjonsrom. Brevik legger seg helt flat og unnskylder at Statsbygg har foreslått dette.

Kongelige krav

Dette er ifølge Statsbygg årsakene til det vedvarende pengesluket:

  • Kongeparets innleide rådgivervenner (Yvonne Stenersen, Thomas Thiis-Evensen og Stephan Tschudi Madsen) har fått for stor makt.
  • Problemene med å si nei til kongelige krav.
  • Brukerne detaljstyrer og foreslår stadig vekk fordyrende endringer.
  • Særmøtet, hvor kongeparet møter, er gitt all makt.
  • Departementene har endret sin holdning til hvem som skal bestemme, og har ikke grepet inn til tross for Statsbyggs advarsler.
<B>PENGESLUK:</B> Årsakene til at slottsutbyggingen ble et pengesluk skal blant annet være at Kongeparets innleide rådgivervenner har fått stor makt, og at det har vært problemene med å si nei til kongelige krav.<br>