Benekter «løgn og villfarelse»

Statoil lover å bidra slik at alle kortene kommer på bordet etter Dagbladets avsløringer om skadde oljearbeidere.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

-  Vi ser positivt på at statsråden har satt ned denne arbeidsgruppa. Statoil har et genuint ønske om å øke kunnskapen og forebygge helseskader og sykdom. Vi vil selvfølgelig bidra i denne prosessen slik at kortene kommer på bordet, sier områdedirektør Lars Christian Bacher i Statoil. Han bekrefter høye eksponeringsverdier på Gullfaks.

-  Jeg registrerer at det er ulike oppfatninger om eksponeringssituasjonen på våre anlegg. Jeg vil bruke tid på å få klarhet i dette. Målingene hovedverneombud Lund refererer til, knytter seg til en ny brønn og er ikke vanlige eksponeringsverdier hos oss. I prosessen med å bore lange, horisontale brønner, måtte vi gå tilbake til oljebasert boreslam. Vi var klar over at dette ville gi økt avdamping og iverksatte forebyggende tiltak. Vi investerte i nytt verneutstyr som vi påbyr personellet å bruke i disse arbeidssituasjonene, og vi roterer hyppigere på folk når det er høye eksponeringsverdier, sier Bacher.

-  Flere selskaper borer nå slike lange, horisontale brønner. Bransjen kan stå overfor et nytt eksponeringsproblem. Bruk av sikkerhetsutstyr gir vel ikke dispensasjon til å overskride administrativ norm for oljedamp?

-  Den administrative normen er satt for å følges, sier områdedirektøren.

Bacher stiller seg undrende til at hovedverneombudet bruker begrepene «løgn og villfarelse» om Statoils ressursbruk knyttet til forebyggende investeringer på Gullfaks. Gullfaks har investert mer enn 150 millioner kroner bare siden 2002 for å forebygge kjemisk helsefare i forbindelse med håndtering av boreslam og borekaks, hevder han.