landsmøte: Partileder i KrF, Knut Arild Hareide, er forberedt på tap, men nekter å gi opp. Video: Nina Hansen / Dagbladet Vis mer Vis mer

KrFs landsmøte:

Benkeforslag kan slå beina under blå seier

Et benkeforslag fra fem partitopper kan snu opp ned på hvordan delegatene stemmer under fredagens landsmøte i KrF. Det hele kan ende med fortsatt opposisjon.

Etter fylkesårsmøtene i Oslo, Akershus og Vestfold mandag, ser det ut til å gå mot blå seier på KrFs landsmøte på fredag.

Ifølge Dagbladets opptelling, er det 80 delegater som foretrekker en regjering med Ap og Sp, og 75 som foretrekker å gå inn i dagens regjering. Men blant de 26 som foretrekker fortsatt opposisjon, er det 20 som sekundært vil stemme for det blå alternativet, og 6 for det røde, dersom forslaget om fortsatt opposisjon faller.

Det betyr at blå side bare trenger én delegat fra Østfold i dag for å vinne den planlagte avstemningen.

Men, et varslet benkeforslag kan snu helt opp ned på kalkylen.

- Det er to dårlige alternativer

Innstillingen fra sentralstyret er at landsmøtet først stemmer over om KrF skal gå i regjering eller ikke, og så over hvilken regjering man vil gå inn i. Hvis landsmøtet følger denne prosedyren, og delegatene stemmer som varslet, vil blå side etter alt å dømme vinne fram.

Nå varsler stortingsrepresentantene Hans Fredrik Grøvan og Steinar Reiten at de kommer med et benkeforslag til en alternativ voteringsorden på landsmøtet. Hvis de vinner fram med dette, kan det også ha konsekvenser for utfallet på fredag.

- Vi ser for oss en votering på alle tre alternativer samtidig, men vi har ikke endelig bestemt detaljene i forslaget, sa Reiten til Dagbladet tirsdag ettermiddag.

Tre alternativer

NTB meldte senere tirsdag at fylkesleder Brynjar Høidebraaten i Østfold KrF, KrF Kvinners leder Oddbjørg Minos og KrFU-leder Martine Tønnessen også er med på forslaget til Reiten og Grøvan.

De fem KrF-toppene foreslår at det skal voteres over følgende tre alternativer samtidig:

* Å søke regjeringssamarbeid med Senterpartiet og Arbeiderpartiet.

* Å søke regjeringssamarbeid med dagens regjering.

* Å forbli i opposisjon.

Hvis ingen av forslagene får over halvparten av stemmene, stilles de to forslagene med størst oppslutning opp mot hverandre i en andre votering.

Hvis de røde delegatene anser slaget som tapt, kan de da slutte opp om opposisjonsalternativet i stedet - slik at dette til slutt får flertall.

Grøvan og Reiten står også bak et forslag om en «tredje vei», at partiet velger fortsatt opposisjon. Reiten kommer likevel til å stemme blått dersom han blir tvunget til det.

- Det er en reell tvangssituasjon, for det er to dårlige alternativer. Men jeg mener det er lettere å få forståelse for det kristne verdigrunnlaget på høyresiden, selv om samarbeid med Frp blir krevende, sier Reiten.

Vil ha åpen votering

KrFs parlamentariske nestleder Hans Fredrik Grøvan ønsker ikke at avstemningen om partiets retningsvalg på fredagens landsmøte skal være hemmelig.

- Jeg håper det kan bli en åpen votering på fredag. Jeg tror andre kommer til å foreslå det, men jeg kommer til å støtte det, sier han til NTB.

- Det kler oss best i forhold til at vi har sagt at vi skal ha en åpen prosess, legger Grøvan til.

Han har ikke noe til overs for å avslutte prosessen med hemmelig valg, der man ikke lenger vet hvem som stemte hva «spesielt hvis det blir en vesentlig bevegelse på fargene på mandatene som fylkesårsmøtene har valgt».

- Ingen stiller med bundet mandat, men hvis man endrer syn, må man kunne stå for det, sier Grøvan.

Hareide kjent med forslaget

På vei ut fra fylkesårsmøtet i Østfold KrF tirsdag sa partileder Knut Arild Hareide at han var kjent med forslaget og at det allerede var lagt fram internt.

- Vi skal diskutere disse spørsmålene i vårt landsstyremøte på torsdag. Det er landsstyret som har innstilt i disse sakene, og det er naturlig å diskutere dette der, sier han.

Hareide viser til at landsstyremøtet med klart flertall samlet seg om den innstillingen som foreligger, 28. september. På spørsmål om voteringen likevel kan bli åpen og ikke skriftlig, svarer han:

- Vi har en praksis fra landsmøtene i 2017, 2015 og 2013 som sier at hvis fem delegater ber om skriftlig votering, så skal dette innfris. Det har vi ikke lagt inn i regelverket denne gang, fordi et samlet landsstyre anbefalte skriftlig votering. Men dette er nok også noe som skal diskuteres på landsstyret torsdag.